การเลือกซื้อไม้อัดฟิล์มดำ


ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำหรือไม้แบบหรือไม้คลือบฟิล์มดำคืออะไร

ไม้อัดที่ได้จากการนำไม้อัดสลับชั้นที่อัดด้วยกาวที่กันน้ำ(Melamine หรือ Phenol Formaldehyde) มาอัดทับด้วยแผ่นฟิล์มPhenolic Resinซึ่งมีคุณสมบัติคือ
1. มีความมัน เพราะเคลือบด้วยฟิล์มสีดำที่ผิวมัน
2. น้ำซึมผ่านไม่ได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้เป็นไม้แบบสำหรับงานหล่อคอนกรีต

การเลือกซื้อไม้อัดฟิล์มดำ
ในการเลือกซื้อไม้อัดฟิล์มดำนั้น ปกติจะเป็นการตัดสินใจของจัดซื้อและหน้างาน ซึ่งจัดซื้อนั้นต้องการซื้อของที่ราคา แต่ก็จะใช้งานได้น้อยครั้ง การเลือกซื้อไม้อัดฟิล์มดำอาจจะเลือกดังนี้
1. เลือกตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน เช่นหากต้องการใช้งาน 5-6 ครั้งขึ้นไปก็ให้เลือกที่ราคาแพงแต่ใช้งานได้หลายครั้ง
2. หากต้องการใช้งานแต่ไม่กี่ครั้ง ก็สามารถเลือกไม้แบบที่ราคาถูกลงมาได้
3. หากต้องการใช้กับงานตึกใหญ่ๆ ก็ให้เลือกไม้อัดแบบไส้เต็ม เพราะใช้งานได้หลายครั้งกว่า
4. ปกติไม้อัดฟิล์มดำจะมีขนาด 10 มม., 15 มม., 18 มม., 20 มม. เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้งาน จะดูว่าต้องการใช้งานกี่ครั้ง ขนาดความหนาที่มากกว่าจะใช้งานได้หลายครั้งกว่า

การสังเกตุจำนวนการใช้งานของไม้อัดฟิล์มดำ ควรจะทราบว่าไม้อัดฟิล์มนั้นเป็นไส้ต่อหรือไส้เต็ม
ไม้อัดฟิล์มดำมี 2 แบบมีไส้ต่อและไส้เต็ม
ไส้ต่อคุณภาพและราคาจะต่ำกว่าไส้เต็ม

* ไส้ต่อ ใช้ได้ 2-3 ครั้ง
* ไส้เต็ม ใช้ได้ 5 ครั้งขึ้นไป
* ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
* ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มม.

*** ทั้งนี้การใช้งานซ้ำจะได้มากน้อยที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและการดูแล