mfg

กล้องระดับ

นำเข้าและจัดจำหน่าย ให้เช่า พร้อมศูนย์บริการหลังการขาย
กล้องระดับ (Auto Level), (Digital Level)
– กล้องวัดมุม (Theodolite)
– กล้องประมวลผลรวม (Robotic, Total Station)
– เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS/GNSS)
– เครื่องวางแนว ทำระดับ ด้วยแสงเลเซอร์, เทปวัดระยะ ฯลฯ
– เครื่องมือทดสอบวิศวกรรม งานดิน, คอนกรีต, แอสฟัลท์

จำหน่ายกล้องระดับคุณภาพดี ราคาถูก มีบริการหลังการขาย รับรองคุณภาพ


เครื่องวัดระยะด้วย Laser Meter ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100
Laser Meter ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100 รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100 #รุ่นกล้องระดับ
Read more.
กล้องระดับ Multi Line Laser ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO-L2
Multi Line Laser ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO-L2 รายละเอียดสินค้า กล้องระดับ #รุ่นกล้องระดับ เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1.    คุณลักษณะ 1.1    เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์มีขนาดกระทัดรัด
Read more.
กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-202
กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-202   ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า 4.
Read more.
กล้องระดับ PENTAX รุ่น AP-230
PENTAX รุ่น AP-230 กำลังขยาย 30 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น)   รายละเอียดสินค้า กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ยี่ห้อ PENTAX รุ่น AP-230 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2.
Read more.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HL32
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HL32  ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
Read more.
กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-B2
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B2  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร
Read more.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ CST รุ่น ZOL-32
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ CST รุ่น ZOL-32  ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน      1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า
Read more.
กล้องระดับ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B20 
กล้องระดับ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B20  ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร
Read more.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HL24
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HL24  ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
Read more.
กล้องระดับ ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-32N
กล้องระดับ ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-32N       ผลิตภัณฑ์ประเทศ อเมริกา     1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
Read more.
กล้องระดับ SOKKIA รุ่น B40A
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ  SOKKIA รุ่น B40A   ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 32
Read more.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ CIVIL รุ่น CL-132
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ CIVIL รุ่น CL-132  ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
Read more.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-24N
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-24N ผลิตภัณฑ์ประเทศอเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
Read more.
กล้องระดับยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3
กล้องระดับยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 กำลังขยาย 28 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น) รายละเอียดสินค้า  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2.
Read more.
กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-B4A
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B4A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 32 มิลลิเมตร 5.
Read more.
กล้องระดับ TOPCON รุ่น AT-B3A
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3A  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 28 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
Read more.
กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201
กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201   ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า 4.
Read more.
กล้องระดับ PENTAX รุ่น AL-M32
กล้องระดับ PENTAX รุ่น AL-M32  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ PENTAX รุ่น AL-M32  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องกล้องระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
Read more.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่ายี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (B20)
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (B20)   1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42
Read more.
กล้องระดับยี่ห้อ GANCE รุ่น G-1
กล้องระดับยี่ห้อ GANCE รุ่น G-1   ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ขนาดกำลังขยาย 38 เท่า 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 38 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 46
Read more.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (AT-B2)
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (AT-B2)         1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า
Read more.


มารู้จักกับกล้องระดับกันครับ https://www.thaimetallic.com/2018/03/12/กล้องระดับคือ/