mfg

สตีลไฟเบอร์ (Steel Fiber)


แชร์ให้เพื่อน

เปิดมิติใหม่สําหรับพื้นอุตสาหกรรมด้วยสตีลไฟเบอร์ (STEEL FIBER) หรือใยเหล็กเสริมคอนกรีต

เพราะพื้นมีความต้องการแตกต่าง พื้นต้องแข็งแรง ทนทาน และรับน้ำหนักได้ดี ดังนั้นการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ท่ต้องรับน้ำหนักมากๆ พื้นจึงมีความสำคัญมาก วันนี้เรามาดูนวัตกรรมแบบใหม่ที่ช่วยให้การเทพื้นมีความง่ายและได้พื้นที่มีความแข็งแรง ทนทาน เรียบร้อย และรับน้ำหนักได้ดีมากขึ้น สตีลไฟเบอร์หรือใยเหล็กเสริมคอนกรีตเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยเมื่อมีการเทพื้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ สตีลไฟเบอร์ หรือ ใยเหล็กเสริมคอนกรีตกันให้มากขึ้น 

เราตระหนักถึงพื้นอุตสาหกรรมมีความต้องการจําเพาะแตกต่างกัน จากพื้นที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได้ใน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปจนถึงโครงสร้างรองรับชั้นวาง อันทันสมัย พื้นอุตสาหกรรมสมัยใหม่มีความสําคัญอย่าง ยิ่งต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน ชุดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของ Dramix® จึงถูกออกแบบสําหรับ ใช้งานกับพื้นอุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อให้พื้นมีคุณภาพที่ดีที่สุด

พื้นเสริม Dramix® STEEL FIBER เหมาะสําหรับ สตีลไฟเบอร์เหมาะกับการใช้ก่อสร้างพื้นสถานที่ต่างๆเหล่านี้ ได้แก่
• พื้นภายในโรงงาน พื้นภายในโรงงานส่วนมาก ต้องการรับน้ำหนักที่เยอะ และมีการใช้งานหนักอยู่ตลอดเวลา
• พื้นโกดัง พื้นโกดังต้องรับน้ำหนักได้มากที่สุด และต้องป้องกันการแตกร้าวได้ ซึ่งสตีลไฟเบอร์ สามารถป้องกันการแตกร้าวได้เป็นอย่างดี
• พื้นทับหน้าพื้นเดิม สตีลไฟเบอร์สามารถผสมกับคอนกรีต แล้วเททับหน้าพื้นเดิมได้
• พื้นอุตสาหกรรม พิ้นโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องการการรับน้ำหนักให้ได้มากๆ
• พื้นภายนอกทั่วไป
• พื้นไร้รอยต่อ
• พื้นป้องกันการซึมผ่าน
• ผิวทางใช้งานหนัก
• พื้นรับแรงแผ่นดินไหว เวลาเกิดแป่นดินไหว พื้นอาจจะเกิดการแตกร้าวและแยกออกจากกันได้ การใช้สตีลไฟเบอร์ สามารถลดการแตกร้าวของพื้นได้
• พื้นโครงสร้าง
• พื้นรับแรงระเบิด
• พื้นโรงกระจายสินค้า

“ปัจจุบันโกดังเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูงมาก พื้นจึงเป็นชิ้นส่วนหลัก เพื่อให้ความปลอดภัยและการทํางานที่มีประสิทธิภาพ นั่นจึงเป็นเหตุผลหลักที่ทํา ให้เราใช้พื้นไร้รอยต่อเสริมสตีลไฟเบอร์ในทุกโกดังที่เราสร้างทั่วโลก

STEEL FIBER ของ Dramix® เป็นคําตอบเพื่อจัดการกับปัญหารอยแตกร้าว ช่วยให้ทางเราลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในการดูแล เพิ่มความทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 


4 เหตุผลที่ควรใช้สตีลไฟเบอร์ในการเสริมความแข็งแรงให้กับพื้น

พื้นที่ผสมใยสตีลไฟเบอร์ในขั้นตอนการสร้าง สามารถเสริมกําลังพื้นโดยโครงข่ายทุกทิศทาง การเสริมกําลังพื้นโดยสตีลไฟเบอร์ มีข้อดีหลายด้าน เนื่องจากเส้นใยมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งคอนกรีตทําให้พื้นมีการเสริมกําลังในทุกบริเวณ ไม่ว่าแรงจะกระทํามาในทิศทางใด ขนาดแรงจะสูงเท่าไหร่ เส้นใย สามารถรับกําลังได้อย่างเหมาะสมตลอดทำให้พื้นมีความทนทาน รับน้ำหนักได้มาก และไม่แตกร้าว

1.ออกแบบเพื่อรับแรงกด (Bearing) พื้นของท่านได้รับการเสริมสตีลไฟเบอร์ทั่วทุกจุด ไม่ว่าแรงจะกระทําบริเวณใดหรือความเครียดเกิดขึ้นเท่าไหร่ การออกแบบรับแรงกดอย่างเหมาะสมทําให้รับรองและหลีกเลี่ยงการบิดงอและความเสียหาย

 

สตีลไฟเบอร์ป้องกันการแตกร้าว

2.ออกแบบควบคุมการแตกร้าว สตีลไฟเบอร์สร้างความเชื่อมั่นว่าพื้นจะได้รับการควบคุมแม้แต่รอยร้าวเล็กๆ พื้นจึงมี ความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน STEEL FIBER ยัง ช่วยให้พื้นป้องกันการซึมผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขันสูง

 

3.ออกแบบรับความล้า พื้นเสริมสตีลไฟเบอร์รับความล้าได้สูงกว่าพื้นเสริมเหล็กแบบเดิม ทําให้ลดค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมพื้นในแม้แต่พื้นที่ให้งานหนัก ทําให้ พื้นมีอายุการใช้งานยาวนาน

 

4.ออกแบบรับแรงกระแทก – พื้นเสริมสตีลไฟเบอร์เพิ่มความสามารถรับแรงกระแทก ทําให้พื้นคงสภาพสมบูรณ์ ใช้ งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด


ข้อดีของการใช้สตีลไฟเบอร์กับการสร้างพื้น

  • ดูแลรักษาง่าย
  • ลดระยะเวลาการก่อสร้าง
  • อายุการใช้งานยืนยาว
  • ประสิทธิภาพการช้างานดีขึ้น
  • ใช้ความหนาพื้นน้อยกว่าพื้นเสริมเหล็กเส้น


สตีลไฟเบอร์กับงานพื้นทั่วไป

สตีลไฟเบอร์รุ่น 3D

การใช้สตีลไฟเบอร์กับพื้นทั่วๆไป 

สตีลไฟเบอร์รุ่น 3D เหมาะสําหรับพื้นอุตสาหกรรมที่ไม่ยึดติดกับ โครงสร้างสําหรับรองรับน้ําหนักกดทั่วไป และน้ําหนัก เคลื่อนที่ของรถยก พื้นเสริมเส้นใย 3D ช่วยลดระยะเวลา ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการเสริม เหล็กเส้นปกติ การออกแบบพื้นร่วมกับเส้นใย 3D ยังช่วย ลดความหนาของพื้นคอนกรีตได้

เส้นใยเสริมคอนกรีต Dramix® 3D ความสมดุล ระหว่างประหยัดและประสิทธิภาพ

พื้นแข็งแรงราคาประหยัด

Dramix® 3D ทดแทนการใช้ เหล็กเสริมแบบดั้งเดิม ทางออก ในการสร้างพื้นมีรอยต่อที่ราคา ประหยัดที่แข็งแรง ทนทาน ลด การดูแลรักษา ก่อสร้างได้อย่าง รวดเร็ว

เททับพื้นเดิมได้

สตีลไฟเบอร์ Dramix®3D เหมาะสําหรับใช้ งานเททับพื้นเดิม โดยใช้ตําแหน่ง รอยต่อเดิมทําให้ได้พื้นที่บาง ด้วย คุณสมบัติเฉพาะของเส้นใยรุ่น 3D ทําให้ใช้ความหนาพื้นเดิม และปริมาณเส้นใยที่เหมาะสม

พื้นใช้งานพิเศษและใช้งานหนัก

งานพิเศษไม่ว่าจะ พื้นไร้รอยต่อ พื้น เรียบพิเศษ (Super-flat) พื้นสัญจรสูง พื้นโกดังกองเก็บสูง หรือห้องเย็น Dramix®3D เป็นทางออกในการ ทดแทนเหล็กตะแกรงและช่วยลดความ หนกพื้น อีกทั้งคุณสมบัติในการต้านทานแรงกระแทกและลดการแตกร้าวทําให้ รุ่น 3D เป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้สตีลไฟเบอร์กับที่ต่างๆที่ผ่านมา

พื้นที่เก็บของอเมซอน 77,000 ตร.ม. amazon.co.uk

 

Fort Stewart US Army Base, USA ขนาด 40,000 ตร.ม.

สตีลไฟเบอร์กับพื้นพิเศษ

สตีลไฟเบอร์รุ่น 4D

การใช้งานสตีลไฟเบอร์กับพื้นพิเศษ

พื้นที่สามารถรับน้ําหนักรถบรรทุกและควบคุมรอยร้าวได้ รวมทั้งรับน้ำหนักได้มากเป็นพิเศษ
โดยปกติพื้นอุตสาหกรรมจะถูกออกแบบโดยพิจารณา น้ําหนักบรรทุกเป็นหลัก แต่การออกแบบตามการใช้งานที่ ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่นการควรคุมรอยร้าว ของพื้นกันซึมผ่านในอุตสาหกรรมเคมี จะต้องมีการเสริม เหล็กปริมาณสูง Dramix® 4D เป็นทางออกที่ประหยัดและ ก่อสร้างรวดเร็วสําหรับพื้นลักษณะพิเศษดังกล่าว
Dramix®4D ถูกออกแบบเพื่อควบคุมรอยร้าวเล็กๆ แม้แต่ รอยร้าวช่วง 0.1 ถึง 0.3 มม. ทําให้พื้นที่ใช้ 4D เป็นพื้น ทนทาน ป้องกันการซึมผ่าน เหมาะสมกับพื้นที่มุ่งเน้น สุขลักษณะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สตีลไฟเบอร์ Dramix® 4D เป็นทางออกสําหรับการเสริมกําลัง คอนกรีตร่วมกับเหล็กเสริมตะแกรง การเพิ่ม 4D จะช่วย ลดการปริมาณเหล็กตะแกรงลงโดยไม่ลดความสามารถ ในการรับน้ําหนัก แต่จะเพิ่มการควบคุมรอยร้าว 4D เข้า ไปควบคุมรอยร้าวที่เล็กที่สุดทันทีและทํางานเต็มที่ตั้งแต่ รอยร้าวเริ่มเกิดขึ้น

พื้นขนาดใหญ่ไร้ตะเข็บ (Seamless)

พื้นขนาดใหญ่ไร้ตะเข็บ (Seamless) พื้นไร้รอยต่อ (Jointless) จะต้องมี รอยต่อขยายตัวอย่างน้อยทุก 40 เมตร แต่พื้นไร้ตะเข็บจะไม่มีรอยต่อไม่ว่าพื้นจะ ใหญ่แค่ใด 4D สามารถทําพื้นโกดังได้ถึง 40,000 ตร.ม. ไร้ตะเข็บ ทําให้ได้พื้นที่ไม่ ต้องดูแลรักษา และใช้งานได้อย่างราบรื่น

พื้นรักษ์สิ่งแวดล้อมสตีลไฟเบอร์ 4D ทําให้สามารถออกแบบพื้น ควบคุมรอยร้าวได้ในช่วง 0.1 ถึง 0.3 มม.
ป้องกันการซึมผ่านสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมี ปิโตรเคมี สําหรับโรงงานตามมาตรฐาน Eurocode 2 และ DAfstb Richtinie

 

ใช้งานร่วมสตีลไฟเบอร์ร่วมกับ Epoxy Coating  สตีลไฟเบอร์ 4D ช่วยลดการแตกร้าวของพื้น ทําให้ลดการซึมผ่านของความชื้น มายังชั้นคอนกรีต อีกทั้งการ แตกร้าวของคอนกรีตที่ลดลงทํา ให้ลดการแตกร้าวของผิวเคลือบอีกด้วย

 


การใช้งานสตีลไฟเบอร์กับพื้นบนเสาเข็ม

สตีลไฟเบอร์รุ่น 5D

การใช้งานสตีลไฟเบอร์กับพื้นบนเสาเข็ม

พื้นอุตสาหกรรมมักจะเป็นโครงสร้างวางบนพื้นดิน แยกจากโครงสร้างหลัก แต่ในการบางครั้งปัจจัยด้านสภาพดินที่มี ความสามารถรับกําลังต่ำ พื้นที่ๆ มีแรงแผ่นดินไหว พื้นที่มีแรงยก ตัวสูง หรือพื้นที่ทําหน้าที่เป็นฐานรากถ่ายน้ําหนักสู่ดินไปในตัว Dramix® 5D ออกแบบเป็นพิเศษทําให้สามารถรับแรงกด (Bearing) ได้สูงเหมาะสําหรับการออกแบบร่วมกับโครงสร้างหลัก และอีกทั้งยังสามารถรับกําลังร่วมกับเหล็กเสริมอีกด้วย

การใช้สตีลไฟเบอร์สามารถรับน้ำหนักได้ทัดเทียมการเสริมเหล็ก แต่ราคาประหยัดกว่า

พื้นบนเสาเข็ม

พื้นบนเสาเข็ม

เนื่องจากกําลังรับแรงกดที่สูงของ 5D ทําให้สร้างมิติใหม่ของ การก่อสร้างพื้นบนเสาเข็ม (แยกจากโครงสร้างหลัก) โดยใช้ หรือไม่ใช้ร่วมกับเหล็กเสริม อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการ ก่อสร้าง ฐานราก Clad Rack สําหรับโกดังสมัยใหม่ 5D ออกแบบมาเฉพาะสําหรับฐานรากสําหรับโกดังแบบ Clad Rack เนื่องจากคุณบัติในการรับกําลังสูงของ 5D จึงเหมาะ สําหรับฐานราก Clad Rack ที่ต้องรักษาเสถียรภาพของ โครงสร้าง จากแรงน้ําหนักบรรทุก การยกตัวจากแรงลม หรือ แม้แต่แรงจากแผ่นดินไหว

 

พื้นทำหน้าที่ฐานราก

พื้นทําหน้าที่ฐานราก สตีลไฟเบอร์ 5D เหมาะสําหรับใช้ออกแบบโครงสร้างอาคาร จากคุณสมบัติคอนกรีตผสม 5D ทําให้ใช้เป็น โครงสร้างที่ไม่ใช้ร่วมกับเหล็กเสริมได้ และยัง สามารถใช้ออกแบบพื้นที่ทําหน้าที่เป็นฐานรากได้ ในตัว 5D นอกจากจะทําให้พื้นแข็งแรงทนทาน แล้ว ยังช่วยให้ประหยัดเวลาก่อสร้างเนื่องจากไม่ ต้องใช้เหล็กตะแกรงต่อไป อีกทั้งสะดวกในการใช้ งานโดยเฉพาะสภาพหน้างานที่มีความท้าทายในการก่อสร้าง


พัฒนาองค์ความรู้กับ Dramix® Club

พัฒนาความรู้ใหม่ได้ทุกวัน เส้นใยเหล็ก Dramix® ช่วยเปิดความเป็นไปได้ในการก่อสร้างใหม่ การทําโครงการนั้นมีความท้าทายเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าโครงการ ของคุณจะเป็นอะไร ทีมงานของเราพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับเส้นใย เหล็กของเราพร้อมที่จะนําคุณข้ามขีดจํากัดนั้น เพียงลงทะเบียน Dramix® Club เพื่อเข้าถึงการสนับสนุนเกี่ยวกับเส้นใยเหล็ก

สตีลไฟเบอร์ Dramix® DraPro โปรแกรมช่วยออกแบบพื้น Online ที่ใช้งานง่ายสําหรับคํานวณประมาณเส้น ใยสําหรับพื้นของท่าน และตามลักษณะการใช้งาน Dramix® DraPro เป็น การออกแบบโดยอ้างอิงจาก Yield Line Theory และ Ultimate Limit States ซึ่งออกแบบโดยวิธีการที่ยอมรับตาม ACI360 Product Library ฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเส้นใยเหล็ก ทั้ง Catalogue ข้อมูลสินค้า (Datasheet) ของเส้นใยแต่ละรุ่น ใบรับรองผลิตภัณฑ์ และบทความเกี่ยวกับ เส้นใยเหล็ก โครงการที่ผ่านมา และคํานิยม ฐานข้อมูลโครงการที่ใช้เส้นใยเหล็กทั่วโลก ถึงลักษณะโครงการ ระยะเวลา ก่อสร้าง และประเภทของเส้นใยเหล็กที่ใช้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ ออกแบบเส้นใยเหล็กแก่ท่าน และคํานิยมที่ผู้ร่วมวิชาชีพทั่วโลกพูดถึงการใช้ งาน Dramix® ช่วยให้งานประสบความสําเร็จ

#สตีลไฟเบอร์ , #steel fiber #ใยเหล็กเสริมคอนกรีต

แชร์ให้เพื่อน