mfg

ไม้อัดฟิล์มดำไส้เต็ม


ไม้อัดฟิล์มดำไส้เต็ม ,ไม้อัดดำไส้เต็ม

ลักษณะ : ไส้ไม้คือแผ่นไม้อัดที่เป็นแผ่นอัดสลับชั้นพ่นด้วยกาวกาวMelamineเวลาตัดออกมาไส้ค่อนข้างจะแน่นกว่าไม้อัดไส้ต่อ น้ำหนักจะหนักกว่ากัน

ขนาด : ขนาดมิล มี ตั้งแต่ 10mm. 15mm. 20mm. เกรดก็จะมี เกรด ธรมดาจนถึงเกรดพลัส ราคาก็จะแตกต่างกันไป การใช้งานจำนวนครั้งขื้นอยู่กับและความปราณีตของแต่ละงานที่ผู้ต้องการใช้งาน

คุณภาพ : ในด้านคุณภาพ คุณภาพของไม้อัดฟิล์มดำไส้เต็ม จะดีที่สุด และใช้ได้รอบนานที่สุด

ราคา : ในด้านราคาไม้อัดฟิล์มดำไส้เต็มจะราคาแพงกว่าไม้อัดฟิล์มไส้ต่อ