mfg

เหล็กตัวซี


เหล็กตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) 

เหล็กตัวซีคือเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน เหล็กตัวซีนั้นมีความยาวตามกฏเกณฑ์คือ 6 เมตร หน้าที่ของเหล็กตัวซีหลักๆคือ จะใช้สำหรับงานทำโครงหลังคา พร้อมทั้ง เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้น

เพราะว่าเหล็กตัวซีเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับการทำโครงร่างหลังคา จึงทำให้การผลิตเหล็กตัวซีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก 1228-2549) ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของเหล็กตัวซีตามตลาดได้จากสี ขนาด และน้ำหนักของเหล็กตัวซี ซึ่งจะมี สี ขาว ฟ้า แดง เหลือง น้ำเงิน แบ่งออกตามความหนาของเหล็กตัวซี

นิยมใช้ทำแปหลังคาและเสาค้ำยันที่รับน้ำหนักไม่มากนัก มีความยาว 6 ม. และมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคือ 50x30x10x1.6 (AxBxHxTxT2) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (แปหลังคา แปซี โครงตัวซี) เหล็กรูปพรรณนี้ เป็นเหล็กรีดร้อน (Hot Rolled) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ทำให้งานก่อสร้าง เสร็จได้รวดเร็วกว่างานคอนกรีต และทำให้ได้โครงสร้างที่มีช่วงกว้างกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า เช่น โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สะพาน อาคารสูง ฯลฯ ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กรูปพรรณ คือ คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน

mg_4825
ลักษณะการใช้งานเหล็กตัวซี
* ใช้ทำแปหลังคา
*  ใช้ทำเสาค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก
*  ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน อาคารสูง 

 

ตัวอย่างการใช้งานเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซีสำหรับงานโครงสร้างหลังคา

การเลือกซื้อเหล็กตัวซี  สำหรับผู้ที่ซื้อวัสดุก่อสร้างเอง   สามารถสังเกตุเบื้องต้นจากขนาดของเหล็กได้จากสีที่พ้นบนท่อนเหล็ก
จากภาพ  จะเห็นว่าเหล็กชุดนี้เป็นเหล็กตัวซี  ขนาด 150x65x20x3.2×6,000 มม.  หรือ 150x65x20x3.2 มม.
ส่วนใหญ่ช่างที่ก่อสร้างทั่วๆ ไปจะไม่พูดถึงขนาดของเหล็กแต่มักจะพูดทับศัพท์ โดยเจ้าของโครงการที่ไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างอาจจะไม่ทราบ  

ขอยกตัวอย่าง เช่น
– เหล็กซี 3   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 75 x…..x…..x…หนา…มม. (โครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มาก)
– เหล็กซี 4   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 100x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำจันทันเป็นส่วนใหญ่)
– เหล็กซี 5   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 125x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำอกไก่ , ดั้ง , อะเส)
– เหล็กซี 6   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 150x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำอกไก่ , ดั้ง , อะเส ที่ต้องรับน้ำหนักโครงหลังคามาก)

10