mfg

เหล็กตัวซี


แชร์ให้เพื่อน

เหล็กตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) 

เหล็กตัวซี คือเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน เหล็กตัวซีนั้นมีความยาวตามกฏเกณฑ์คือ 6 เมตร หน้าที่ของเหล็กตัวซีหลักๆคือ จะใช้สำหรับงานทำโครงหลังคา พร้อมทั้ง เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้น

เพราะว่าเหล็กตัวซีเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับการทำโครงร่างหลังคา จึงทำให้การผลิตเหล็กตัวซีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก 1228-2549) ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของเหล็กตัวซีตามตลาดได้จากสี ขนาด และน้ำหนักของเหล็กตัวซี ซึ่งจะมี สี ขาว ฟ้า แดง เหลือง น้ำเงิน แบ่งออกตามความหนาของเหล็กตัวซี

นิยมใช้ทำแปหลังคาและเสาค้ำยันที่รับน้ำหนักไม่มากนัก มีความยาว 6 ม. และมีขนาดมาตรฐานเริ่มต้นคือ 50x30x10x1.6 (AxBxHxTxT2) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (แปหลังคา แปซี โครงตัวซี) เหล็กรูปพรรณนี้ เป็นเหล็กรีดร้อน (Hot Rolled) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ ทำให้งานก่อสร้าง เสร็จได้รวดเร็วกว่างานคอนกรีต และทำให้ได้โครงสร้างที่มีช่วงกว้างกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า เช่น โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สะพาน อาคารสูง ฯลฯ ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กรูปพรรณ คือ คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน

ขนาดของเหล็กตัวซี

ขนาด mm น้ำหนัก kg
1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.3 mm 2.5 mm 2.8 mm 3.0 mm 3.2 mm 3.5 mm 3.8 mm 4.0 mm 4.3 mm 4.5 mm 5.0 mm 6.0 mm
50*30*10 8.95 10.1 11.0 12.6 - - - - - - - - - - -
60*30*10 9.70 10.9 13.711.9 13.7 - - - - - - - - - - -
75*45*15 13.9 15.4 16.9 19.5 21.0 22.8 24.5 26.0 - - - - - - -
100*50*20 17.3 19.0 21.2 24.4 26.0 28.8 30.7 32.8 35.8 37.8 39.8 42.8 44.8 47.8 54.6
125*50*20 19.2 21.3 23.6 27.2 29.0 32.0 34.3 36.5 39.8 42.3 44.4 47.3 49.5 53.3 61.7
125*65*20 21.5 23.9 26.5 30.4 32.6 36.0 38.5 41.1 44.8 47.7 50.2 53.4 55.9 60.5 70.3
150*50*20 21.0 23.4 26.0 29.9 32.0 35.3 37.8 40.3 43.8 46.8 49.3 52.6 55.0 59.2 69.0
150*65*20 24.1 26.8 29.8 34.2 36.7 39.3 42.0 44.9 48.8 52.2 55.0 58.7 61.4 66.3 77.3
150*75*20 24.9 27.6 30.7 35.3 37.9 41.9 44.9 47.9 52.0 55.8 58.8 62.8 65.7 71.1 83.0
200*50*20 24.9 27.6 30.7 35.3 37.9 41.9 44.9 47.9 52.0 55.8 58.8 62.8 65.7 71.1 83.0
200*75*20 28.7 31.9 35.5 40.8 43.8 48.6 52.0 55.5 60.4 64.8 68.2 73.0 76.4 82.9 97.2
200*75*25 29.1 32.6 36.1 41.2 44.6 49.7 53.0 56.3 61.2 66.0 69.2 73.9 77.0 84.6 99.3

ลักษณะการใช้งานเหล็กตัวซี
* ใช้ทำแปหลังคา
*  ใช้ทำเสาค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก
*  ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน อาคารสูง 

 

ตัวอย่างการใช้งานเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซีสำหรับงานโครงสร้างหลังคา

การเลือกซื้อเหล็กตัวซี  สำหรับผู้ที่ซื้อวัสดุก่อสร้างเอง   สามารถสังเกตุเบื้องต้นจากขนาดของเหล็กได้จากสีที่พ้นบนท่อนเหล็ก
จากภาพ  จะเห็นว่าเหล็กชุดนี้เป็นเหล็กตัวซี  ขนาด 150x65x20x3.2×6,000 มม.  หรือ 150x65x20x3.2 มม.
ส่วนใหญ่ช่างที่ก่อสร้างทั่วๆ ไปจะไม่พูดถึงขนาดของเหล็กแต่มักจะพูดทับศัพท์ โดยเจ้าของโครงการที่ไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างอาจจะไม่ทราบ  

ขอยกตัวอย่าง เช่น
– เหล็กซี 3   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 75 x…..x…..x…หนา…มม. (โครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มาก)
– เหล็กซี 4   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 100x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำจันทันเป็นส่วนใหญ่)
– เหล็กซี 5   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 125x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำอกไก่ , ดั้ง , อะเส)
– เหล็กซี 6   คือเหล็กตัวซี  ขนาด 150x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำอกไก่ , ดั้ง , อะเส ที่ต้องรับน้ำหนักโครงหลังคามาก)

แชร์ให้เพื่อน