mfg

เหล็กแผ่น


แชร์ให้เพื่อน

เหล็กแผ่น หรือเหล็กแผ่นดำ หรือที่เรียกว่า Steel Plate

ทำจากเหล็กแผ่นม้วนคุณภาพสูง ควบคุมด้วยเครื่องจักรทันสมัยปราศจากเหล็กด้อยคุณภาพปลอมปน  เป็นชนิดหนึ่งของเหล็กแผ่น เหล็กแผ่นดำจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลายขนาดและความหนา เหล็กแผ่นดำของวีซีเอสเอเชียจะเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อน

เหล็กแผ่นดำ มีเกรดและมาตรฐานต่าง ๆ ให้เลือก เช่น JIS G3101-1995/DIN/ASTM เกรด SS400, SS490, SM400

เกรด SS400 เป็นเกรดที่ได้รับความนิยมใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป

ขนาดของเหล็กแผ่นดำ

ความหนา mm น้ำหนัก
4x8 ฟุต 4x16 ฟุต 5x10 ฟุต 5x20 ฟุต
1.0 23.3 46.0 - -
1.2 28 56 - -
1.4 33 66 - -
1.6 37 74 - -
1.8 42 84 - -
2.0 47 94 73 146
2.3 54 108 84 168
2.5 58 116 91 182
2.6 61 121 94 190
2.8 65 130 102 204
3.0 70 140 110 220
3.2 75 149 117 234
4.0 94 188 146 292
4.3 100 200 157 314
4.5 105 210 164 328
4.8 112 224 175 350
5.0 117 233 182 365
5.5 128 256 201 402
5.8 139 270 212 424
6.0 140 280 219 438
7.0 163 327 255 510
8.0 187 373 292 583
9.0 210 420 328 656
10 233 466 365 730
12 280 560 438 876
15 350 700 547 1094
16 373 747 584 1167
18 420 840 565 1313
19 444 887 693 1386
20 467 934 730 1459
21 190 980 766 1532
25 583 1167 912 1823
30 700 1400 1094 2188
32 747 1494 1167 2334
38 887 1773 1386 2771
40 933 1867 1458 2917
45 1050 2100 1641 3282
50 1167 2333 1823 3646
60 1400 2801 2188 4376
65 1517 3034 2370 4740
70 1634 3267 2552 5104
75 1748 3495 2738 5475
80 1867 3734 2917 5834
100 2330 4660 3650 7300

การใช้งานเหล็กแผ่น
เหล็กแผ่น (สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก) มีลักษณะเป็น แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานเหล็ก ฯลฯ มีหลายขนาดและความหนาตามแต่การใช้งาน

การเลือกซื้อเหล็กแผ่น
ปัจจุบัน เหล็กแผ่นรีดร้อน ถือว่าเป็นสินค้าพื้นฐานที่เป็นเหมือนกลไกสำคัญในการตอบสนองการ เติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ฯลฯ โดยในการ เลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อ นำมาใช้งาน ในแต่ละครั้งนั้น ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงปัจจัย ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

 

1. การนำไปใช้งาน
ในการซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนนั้น ผู้ซื้อควรคำนึงถึงการนำไปใช้งาน เพราะเหล็กแผ่นรีดร้อนแต่ละชนิด จะมีความแตกต่างกันในเรื่องค่าเคมี และองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการนำไปใช้ใน สภาวะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อต้องการนำ เหล็กแผ่นรีดร้อนมาใช้ต่อเรือในส่วนที่ ต้องรับแรงสูงและต้องทนต่อแรงกระแทก ผู้ซื้อควรเลือกเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดพิเศษที่ใช้ใน การต่อเรือโดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้ซื้อควรเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีมาตรฐานเหล็กเป็น ABS Gr.AH หรือ ABS Gr.DH (ขึ้นอยู่กับสภาพที่นำไปใช้งานเช่นอุณหภูมิหรือการรับแรง) เป็นต้น

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป เช่น

  • การปูพื้น ใช้ปูพื้นทางเดิน พื้นถนนที่เป็นโพรงด้านใต้ 
  • การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์
  • การต่อเรือ
  • สะพานเหล็ก ที่รองรับน้ำหนักเยอะๆ
  • ปูพื้นงานก่อสร้างถนน 
  • เป็นต้น

2. ขนาดของเหล็กแผ่นรีดร้อน
เพื่อให้การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนไปใช้งานมีการสูญเสียน้อยที่สุด ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงขนาด เหล็กรีดร้อนที่ต้องใช้ให้มีความเหมาะสมกับงานนั้นๆ เพราะถ้าผู้ซื้อเลือกซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อน ขนาดใหญ่เกินความต้องการใช้จริงก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียเป็น เศษเหล็กหรือหากเลือก เหล็กแผ่นรีดร้อนขนาดเล็กเกินไปก็จะเกิดความสูญเสียใน เรื่องของการเชื่อมต่อและเวลา ที่ต้องสูญเสียมากขึ้นได้

3. คุณภาพ
ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี มาตรฐานเหล็ก ระดับสากลรองรับ เช่น มาตรฐานเหล็ก ASTM, DIN, JIS, EN, Lloyd’s, ABS, AS หรือ API เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานว่า จะได้รับชิ้นงานที่มี คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่า เหล็กแผ่นรีดร้อนทุกแผ่นมีคุณภาพเป็นไปตามที่ ผู้ซื้อต้องการ 

ปัจจุบัน ในประเทศไทยก็ได้มีองค์กรอิสระต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการทดสอบวิจัยโลหะ วิทยาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพของเหล็กแผ่นรีดร้อนให้แก่ผู้ ซื้อได้มากขึ้น

4. ความสะดวกในการสั่งซื้อและการส่งมอบ
นอกจากปัจจัย 3 ข้อ ดังข้างต้นแล้ว ผู้ซื้อควรพิจารณาเรื่องความสะดวกในการสั่งซื้อ โดยเลือก ซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนจากผู้ผลิตในประเทศ เพื่อประหยัดเวลาในการติดต่อ-สั่งซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังทำให้การส่งมอบสะดวกรวดเร็วมากกว่าการนำเข้าจาก ต่างประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://engineerknowledge.blogspot.com27/8/56

แชร์ให้เพื่อน