mfg

โครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์ (T-Bar)


แชร์ให้เพื่อน

โครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์ (T-Bar)

โครงคร่าวที-บาร์ เป็นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ด้วยกรรมวิธีจุ่มร้อนเพื่อป้องกันสนิทโดยเฉพาะส่วนหน้าของโครงคร่าวได้ผ่านการเคลือบสี Polyester Caoting เพื่อความสวยงาม คงทนต่อการใช้งาน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

โครงคร่าว ที-บาร์ ออกแบบตามมาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและทั้งยังปลอดสนิมและแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งโครงคร่าวหลักและโครงคร่าวไขว้ที่มีความแม่นยำของความยาวและการรับน้ำหนักของแผ่นยิบซั่ม ได้อย่างดีและยังง่ายต่อการติดตั้งตามอาคารสำนักงานบ้านพักอาศัยและสถานที่ราชการ 

 

ฝ้าแบบที-บาร์ (T-Bar)
    * ฝ้าเพดานชนิดนี้ เป็นฝ้าที่มีโครงเคร่าอลูมิเนียมคว่ำเป็นรูปตัวที่ และเป็นช่องๆ
เพื่อว่างแผ่นยิปซั่ม ยึดด้วยลวดกับโครงหลังคา แผ่นยิปซั่มที่ใช้ในการปิดช่องจะมีขนาด
60 x 60 ซ.ม. การติดตั้งฝ้าเพดานประเภทนี้เหมาะกับห้องที่มีขนาดเล็ก
เพราะถ้าคุณนำไปใช้ในห้องที่มีขนาดใหญ่อาจเกิดปัญหา การหย่อนตัวของลวดที่ใช้ยึด
เมื่อเรามองดูฝ้าเพดานแล้วคุณจะเห็นเป็นรูปคลื่นทั่วทั้งแผ่นฝ้าเลยที่เดียว

 

* ฝ้าแบบที่-บาร์นี้ ยังไม่เหมาะกับอาคารสูงๆ หรือห้องชุดที่อยู่บนชั้นสูงๆ
เพราะเหตุว่าลมพัดที่แรงมากๆ อาจจะทำให้ฝ้าหลุดลงมา หรือทำให้ลวดหย่อนตัวเพราะ
ลมที่พัดเข้ามาใต้ฝ้า และยังทำให้ฝุ่นผงตกลงมาอีกด้วย

* แต่ฝ้าชนิดนี้ก็มีข้อดีอยู่ เหมือนกัน คือ คุณสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
หรือจะเปิดออกเพื่อดูสายไฟบนเพดานก็สะดวกมาก และยังมีราคาถูกกว่าการติด
ตั้งฝ้าแบบยิปซั่มฉาบเรียบอีกด้วย

* และยังมีอีกสิ่งหนึ่ง คือ ฝ้าแบบที-บาร์นี้ ถ้าคุณจะติดตั้งในห้องน้ำ
หรือห้องครัว คุณควรจะใช้ฝ้าที่-บาร์ แบบกันชื้นนะ เพราะไม่เช่นนั้นมันจะผุได้ง่าย
หรืออายุการใช้งานจะสั้นมาก

แชร์ให้เพื่อน