mfg

เคมีบอยเลอร์ (steam Boiler)


แชร์ให้เพื่อน

จำหน่ายเคมีบอยเลอร์ (steam Boiler)

จำหน่ายสารเคมีป้องกันตะกรัน,ป้องกันสนิม และการกัดกร่อน สำหรับใช้ในหม้อไอน้ําบอยเลอร์

สารเคมีใช้ในหม้อไอน้ำบอยเลอร์

 • สารเคมีป้องกันตะกรัน
 • สารเคมีป้องกันสนิม 
 • สารเคมีป้องกันการกัดกร่อน

 

 

 


เคมีบอยเลอร์ / steam Boiler
B-11  เคมีป้องกันตะกรัน
M-55 เคมีล้างตะกรัน

B-11 เคมีป้องกันตะกรัน (SCALE INHIBITOR)

APPLICATION : B – 11 เป็นสารประกอบฟอสเฟต (phosphate) ที่ทําปฏิกิริยากับแคลเซียม ช่วยลดความกระด้าง (Hardness) ในน้ํา และช่วยกําจัดตะกรันในหม้อไอน้ําได้ดี

CHARACTERISTICS :

 1. ช่วยกําจัดและป้องกันการเกิดตะกรันจําพวก calcium carbonate , calcium phosphate เป็นต้น
 2. ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง (pH) ของหม้อน้ําให้พอเหมาะไม่สูงหรือต่ำเกินไป ทําให้ – ลดปัญหาการกัดกร่อนเนื้อเหล็กได้ดี
 3. ช่วยปรับสภาพน้ําในหม้อไอน้ําให้เป็นน้ําอ่อน ด้วยสารประกอบฟอสเฟต โดยทําให้ความกระด้างกลายเป็นสิ่งตกตะกอนนิ่มๆ และสามารถกําจัดได้ง่ายโดยการระบาย (Blow down) ออกจากระบบ
 4. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า (กรณีตะกรันไปจับ ผิวที่ทําให้เกิดการ load และเกิดการสูญเสีย)

 

PROPERTIES :

ลักษณะปรากฏ การละลายน้ํา ของเหลวใสไม่มีสี / ไม่มีกลิ่น ละลายน้ําได้ดี 11 – 14 pH

 

HANDLING AND STORING :

 1. เก็บในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้องปกติ
 2. สวมถุงมือและแว่นตาทุกครั้งที่มีการใช้สารเคมี
 3. ในกรณีที่มีการสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ําสะอาด ถ้าเข้าตาให้ใช้น้ําสะอาดล้างโดยให้น้ําไหลผ่านตาแล้วรีบนําผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ทันที
 4. ห้ามนําถังเปล่าไปใช้ใส่น้ําดื่ม โดยเด็ดขาด

 

PACKAGING : 20 kgs. / ถัง


M-55 เคมีป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

เคมีป้องกันสนิม และการกัดกร่อน (CORROSION_INHIBITOR)

APPLICATION :
M-55 เป็นสารป้องกันสนิมในระบบหม้อไอน้ําอันเนื่องมาจากออกซิเจนในน้ําป้อนหม้อไอน้ํา
โดยการทําปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจน เพื่อการกําจัดต่อไปและคงสภาพเป็น สารละลายน้ําอยู่ในหม้อไอน้ําและจะระบายออกโดยการ Blowdown เหมาะอย่างยิ่งสําหรับโรงงานที่ใช้ไอน้ําในขบวนการผลิตอาหาร

CHARACTERISTICS :
1. ช่วยลดและป้องกันการเกิดสนิมในหม้อไอน้ํา
2. ใช้ได้ดีกับระบบผลิตไอน้ําที่ใช้ไอน้ําในขบวนการผลิตอาหาร, การย้อมสีที่ใช้ระบบไอน้ําอบ,
เพื่อการออกซิไดซ์ให้สีคงตัว และขบวนการใช้ไอน้ําอื่น ๆ ที่ต้องการไอน้ําซึ่งปราศจากสาร เคมีปนเปื้อน

HOW TO USE :
M-55 ควรเติมเข้าสู่ระบบน้ําป้อนหม้อไอน้ําเพื่อกําจัดออกซิเจนในระบบป้อนหม้อไอน้ํา ตลอดจนถึงหม้อไอน้ํา เพื่อไม่ให้เกิดสนิมแดง และควรรักษาปริมาณความเข้มข้นไว้ในหม้อไอน้ํา ประมาณ 30-50 ppm. ตลอดเวลาขณะใช้งานในหม้อน้ํา ในกรณีที่หยุดเดินเครื่องหม้อน้ํา
ถ้าเริ่มใช้งานหม้อน้ําใหม่ควรเพิ่มความเข้มข้นของ M-55 NV ไม่ต่ำกว่า 100 ppm.

PROPERTIES :
ลักษณะปรากฏ : ของเหลวใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
การละลายน้ํา. : ละลายน้ําได้ดี
Specific gravity. : 1.15*0.05
PH. : 8-11

HANDLING AND STORING:
1. เก็บในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้องปกติ
2. สวมถุงมือและแว่นตาทุกครั้งที่มีการใช้สารเคมี
3. ในกรณีที่มีการสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ําสะอาด ถ้าเข้าตาให้ใช้น้ําสะอาดล้างโดยให้น้ําไหลผ่านตาแล้วรีบนําผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ทันที
4. ห้ามนําถังเปล่าไปใช้ใส่น้ําดื่มโดยเด็ดขาด

PACKAGING :
20 kgs. / ถัง


แชร์ให้เพื่อน