mfg

ขนาดเหล็กเอชบีม


แชร์ให้เพื่อน

ขนาดเหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงตัดโค้ง และการบิดได้ดี ใช้เป็นเสา คาน หรือตงพื้นในงานโครงสร้างขนาดใหญ่

เหล็กเอชบีม มีเกรดหรือชั้นคุณภาพต่างๆ เช่น SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 มีขนาดต่างๆให้เลือกตั้งแต่ 100 x 100 x 6 x 8 มม. X 6 เมตร ถึง 400 x 400 x 13 x 21 มม. X 12 เมตร


ตารางขนาดของเหล็กเอชบีม มีดังนี้

ขนาด MM (มม.) น้ำหนัก kg (กิโลกรัม)
HxB t1 t2 1 m (เมตร) 6 m (เมตร) 9 m (เมตร) 12 m (เมตร)
100*100 6 8 17.2 103 155 206
125*125 6.5 9 23.8 143 214 286
150*150 7 10 31.5 189 284 378
175*175 7.5 11 40.2 241 362 482
200*200 8 12 49.9 299 449 598
250*250 9 14 72.4 434 652 868
300*300 10 15 94.0 564 846 1128
350*350 12 19 137 822 1233 1644
400*400 13 21 172 1032 1548 2064

แชร์ให้เพื่อน