mfg

ตารางขนาดเหล็กรางน้ำ (steel channel)


แชร์ให้เพื่อน

ตารางขนาดเหล็กรางน้ำ (steel channel)

เหล็กรางน้ำมีลักษณะเป็นราง คล้ายรางน้ำ จึงทำให้ถูกเรียกว่า “เหล็กรางน้ำ” “

เหล็กรางน้ำ (steel channel) (C- Channel) เป็นชนิดของเหล็กรูปพรรณที่มีลักษณะคล้ายตัว U หรือ C มีปีกทั้งสองข้างเท่ากัน ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง เช่น แป คาน เสา บันได หลังคาโรงงาน ฯลฯ

เหล็กรางน้ำมีขนาดและความหนาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเกรดของเหล็กและการใช้งาน
เหล็กรางน้ำมีขนาดความยาว 6 เมตร. / 9 เมตร.

เหล็กรางน้ำมีมาตรฐานอุตสาหกรรมตาม มอก. 1227-2539 แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520

เหล็กรางน้ำ C- Channel เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227-2539

 

เหล็กรางน้ำ

ตารางขนาดเหล็กรางน้ำมีดังนี้

ขนาด mm (มิลลิเมตร) น้ำหนัก kg (กิโลกรัม)
HxB t1 t2 1 m (1 เมตร) 6 m (6 เมตร) 9 m (9 เมตร)
50*25 4 6 3.3 20 30
75*40 5 7 6.9 41 62
100*50 5 7.5 9.4 56 84
125*65 6 8 13.4 80 120
150*75 6.5 10 18.6 112 168
180*75 7 10.5 21.4 128 193
200*80 7.5 11 24.6 148 221
200*90 8 13.5 30.3 182 273
250*90 9 13 34.6 208 311
250*90 11 14.5 40.2 241 362
300*90 9 13 38.1 229 343
300*90 10 15.5 43.8 263 394
300*90 12 16 48.6 292 434
380*100 10.5 16 54.5 327 491
380*100 13 16.5 62.0 372 558
380*100 13 20 67.3 404 606

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล็กรางน้ำ
https://www.thaimetallic.com/2021/07/05/เหล็กรางน้ำ-channel-steel/


แชร์ให้เพื่อน