mfg

ตารางขนาดเหล็กตัวซี


แชร์ให้เพื่อน

ตารางขนาดเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี เป็นชนิดของเหล็กที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี และมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ผู้ผลิตเหล็กตัวซี จะใช้วิธีการรีดเย็น หรือขึ้นรูปเหล็กเย็น เพื่อให้ได้สัดส่วนและคุณภาพที่เหมาะสม โดยเหล็กตัวซี จะมีมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คือ มอก.1228-2549

เหล็กตัวซี มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น งานโครงสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น โครงสร้างหลังคา แปหลังคา เสาค้ำยัน แปโครงหลังคา เป็นต้น

เหล็กตัวซี มีขนาดและความหนาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความแข็งแรงที่ต้องการ เช่น เหล็กตัวซีขนาด 60x30x10x1.6 (AxBxHxTxT2) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร จะใช้สำหรับงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก

โดยเหล็กตัวซีมีขนาดต่างๆ ดังนี้

ตารางขนาดเหล็กตัวซี

ขนาด mm น้ำหนัก kg
1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.3 mm 2.5 mm 2.8 mm 3.0 mm 3.2 mm 3.5 mm 3.8 mm 4.0 mm 4.3 mm 4.5 mm 5.0 mm 6.0 mm
50*30*10 8.95 10.1 11.0 12.6 - - - - - - - - - - -
60*30*10 9.70 10.9 13.711.9 13.7 - - - - - - - - - - -
75*45*15 13.9 15.4 16.9 19.5 21.0 22.8 24.5 26.0 - - - - - - -
100*50*20 17.3 19.0 21.2 24.4 26.0 28.8 30.7 32.8 35.8 37.8 39.8 42.8 44.8 47.8 54.6
125*50*20 19.2 21.3 23.6 27.2 29.0 32.0 34.3 36.5 39.8 42.3 44.4 47.3 49.5 53.3 61.7
125*65*20 21.5 23.9 26.5 30.4 32.6 36.0 38.5 41.1 44.8 47.7 50.2 53.4 55.9 60.5 70.3
150*50*20 21.0 23.4 26.0 29.9 32.0 35.3 37.8 40.3 43.8 46.8 49.3 52.6 55.0 59.2 69.0
150*65*20 24.1 26.8 29.8 34.2 36.7 39.3 42.0 44.9 48.8 52.2 55.0 58.7 61.4 66.3 77.3
150*75*20 24.9 27.6 30.7 35.3 37.9 41.9 44.9 47.9 52.0 55.8 58.8 62.8 65.7 71.1 83.0
200*50*20 24.9 27.6 30.7 35.3 37.9 41.9 44.9 47.9 52.0 55.8 58.8 62.8 65.7 71.1 83.0
200*75*20 28.7 31.9 35.5 40.8 43.8 48.6 52.0 55.5 60.4 64.8 68.2 73.0 76.4 82.9 97.2
200*75*25 29.1 32.6 36.1 41.2 44.6 49.7 53.0 56.3 61.2 66.0 69.2 73.9 77.0 84.6 99.3

แชร์ให้เพื่อน