คลอรีน 65% (คลอรีนผง, ผงคลอรีน)

คลอรีนผง 65 %
ความเข้มข้น : 65%
ขนาดบรรจุ : 50 กิโลกรัม ต่อ ถัง
ลักษณะ : ผงสีขาว ละลายน้ำได้

การใช้งาน :

* บำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น
* ฆ่าเชื้อโรค ส่วนใหญ่ใช้ในระบบน้ำประปา หรือน้ำอุปโภค และใช้ล้างสิ่งของต่างๆ
* บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ ระบบคลอรีน
เป็นต้น

*** สอบถามรายละเอียด

 

 

แชร์ให้เพื่อน

Description

คลอรีน 65% (คลอรีนผง, ผงคลอรีน)

คลอรีนผง 65 %
ความเข้มข้น : 65%
ขนาดบรรจุ : 50 กิโลกรัม ต่อ ถัง
ลักษณะ : ผงสีขาว ละลายน้ำได้

การใช้งาน :

* บำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น
* ฆ่าเชื้อโรค ส่วนใหญ่ใช้ในระบบน้ำประปา หรือน้ำอุปโภค และใช้ล้างสิ่งของต่างๆ
* บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ ระบบคลอรีน
เป็นต้น

การเก็บรักษาคลอรีน
* เก็บในที่แห้ง ปิดมิดชิด หรือเห้บในถังที่บรรจุคลอรีน
* หากเปิดใช้แล้วให้ปิดถึงหลังการใช้งานทุกครั้ง
* เก็บให้ห่างจากความร้อน แสง หรือความชื้น หรือน้ำ

*** สอบถามรายละเอียด