คลอรีน 70-75% สำหรับน้ำประปา

แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 70-75% (Calcium Hypochlorite 70%)

คลอรีนเม็ดเกล็ดสำหรับใช้ในน้ำประปา
คลอรีนสำหรับน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย การเติมคลอรีนในน้ำปา คือวิธีการบำบัดน้ำและฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา ได้ดี และใช้งานได้อย่างมัน่ใจ

แชร์ให้เพื่อน

Description

คลอรีน 70-75% สำหรับน้ำประปา

แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 70-75% (Calcium Hypochlorite 70%)

คลอรีนเม็ดเกล็ดสำหรับใช้ในน้ำประปา
คลอรีนสำหรับน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย การเติมคลอรีนในน้ำปา คือวิธีการบำบัดน้ำและฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา ได้ดี และใช้งานได้อย่างมัน่ใจ

คุณสมบัติของคลอรีน
– ปรับน้ำให้ใส ตกตะกอน
– ลดกลิ่นน้ำ
– ปรับความเป็นกรดด่าง pH ของน้ำให้สมดุล
– ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ทั้งแบคทีเรีย และไวรัส

การใช้งานที่เหมาะสม
– ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ประปาชุมชน ประปาขนาดกลาง
– ระบบน้ำประส่วนภูมิภาค ประปาเขตเทศบาล การประปานครหลวง
– เหมาะกับประปาในที่ห่างไกล เช่น รีสอร์ทที่ต้องการทำประปาใช้เอง บำบัดน้ำเพื่อนกำลับมาใช้ใหม่


ข้อเสียของคลอรีน
– คลอรีนจะมีรสหลงเหลืออยู่เล็กน้อย
– ถ้าใช้คลอรีนจำนวนมากเกินไปจะมีผลต่อการกัดกร่อนของโลหะ
– คลอรีนอาจจะมีกลิ่นหลงเหลือบ้าง ซึ่งบางครั้งเราอาจะได้กลิ่นคลอรีนในน้ำประปา

อัตราส่วนของการเติมคลอรีน ในน้ำประปา

ปริมาณคลอรีนที่เติมในน้ำประปาขึ้นอยู่กับส่วนผสม อุณหภูมิของน้ำ และเวลาที่กักเก็บ(เวลาที่น้ำสัมผัสกับคลอรีน)
* การเติมโดยทั่วไปใช้ 1.0-1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
* ใช้เวลากักเก็บประมาณ 30 นาที


  • คลอรีน 3-5 กรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตร
  • หรือ 3-5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลบ.ม
  • หรือ 3-5 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว

คลอรีนจำนวนเล็กน้อยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ในขณะที่คลอรีนจำนวนมากกว่าสามารถฆ่าไวรัสได้ จำนวนที่เติมวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร หรือหนึ่งส่วนในล้านส่วน (ppm) 1 ppm เท่ากับคลอรีนเข้มข้น 1 ลิตรต่อน้ำล้านลิตร (1ลิตรต่อน้ำ 1ลูกบาศก์เมตร)

Calcium Hypochlorite 70%,แคลเซียมไฮโปคลอไรท์,ผงฟอกขาว ,ผงคลอรีน, ปูนขาวคลอรีน ,คลอรีนผง,ผงปูนคลอรีน