ลักษณะขนาดสินค้า ขนาดความหนา*กว้าง*ยาว
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 1.20 m x 100 m
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 2.00 m x 100 m
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 2.50 m x 100 m
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 3.00 m x 100 m

น้ำหนักต่อม้วน
– 1.2 m X 100 m X 0.07 mm จะมีน้ำหนัก ประมาณ 7.5 กิโลกรัม/ม้วน
– 1.2 m X 200 m X 0.07 mm จะมีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
– 1.2 m X 300 m X 0.07 mm จะมีน้ำหนักประมาณ 22.32 กก/ม้วน

Category:
แชร์ให้เพื่อน

Description

พลาสติกใช้ปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

ลักษณะขนาดสินค้า ขนาดความหนา*กว้าง*ยาว
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 1.20 m x 100 m
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 2.00 m x 100 m
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 2.50 m x 100 m
– แผ่นพลาสติกปูพื้น 0.07 mm x 3.00 m x 100 m

น้ำหนักต่อม้วน
– 1.2 m X 100 m X 0.07 mm จะมีน้ำหนัก ประมาณ 7.5 กิโลกรัม/ม้วน
– 1.2 m X 200 m X 0.07 mm จะมีน้ำหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
– 1.2 m X 300 m X 0.07 mm จะมีน้ำหนักประมาณ 22.32 กก/ม้วน

หนา (มิลลิเมตร) กว้าง (เมตร) ยาว (เมตร)
0.07 1.20 100
0.07 2.0 100
0.07 2.50 100
0.07 3.00 100