เหล็กเส้นกลม 22 มม.
เหล็กเส้นสำหรับ ใช้สำหรับงานทำถนน ทำเป็นเหล็กโดเวล หรือเหล็กจ๊อยท์

“เหล็กเส้นกลม 22 มม. เหล็กเส้นกลมทำหรับทำถนน”

ชื่อขนาด : RB22
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 22 มม.
พื้นที่ตัดขวาง : 380.10 ตรม.
มวล : 2.984 (กก./ม.)


*** ขอราคาส่ง กรุณาแอดไลน์

แชร์ให้เพื่อน

Description

เหล็กเส้นกลม 22 มม.
เหล็กเส้นสำหรับ ใช้สำหรับงานทำถนน ทำเป็นเหล็กโดเวล หรือเหล็กจ๊อยท์

“เหล็กเส้นกลม 22 มม. เหล็กเส้นกลมทำหรับทำถนน”

ชื่อขนาด : RB22
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 22 มม.
พื้นที่ตัดขวาง : 380.10 ตรม.
มวล : 2.984 (กก./ม.)

ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ความยาวต่อเส้น (เมตร) พื้นที่ตัดขวาง (ตร.มม.) มวล (กก./ม.)
RB 6 6 10 28.30 0.222
RB 8 8 10 50.30 0.395
RB 9 9 10 63.60 0.499
RB 10 10 10 78.50 0.616
RB 12 12 10 113.10 0.888
RB 15 15 10 176.70 1.387
RB 19 19 10 283.50 2.226
RB 22 22 10 380.10 2.984
RB 25 25 10 490.90 3.853
RB 28 28 10 615.80 4.834
RB 34 34 10 907.90 7.127

เหล็กเส้นกลม

เป็นเหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเหล็ก RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529, 32/2532 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้ คือ SR24 ที่เป็นที่รู้จัก และนิยมใช้ คือ เหล็ก บลส. บกส. TSC และ NS

– RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน
– RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก คล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน
– RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทำให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน๊อตต่าง ๆ
– RB19 ใช้สำหรับงานทำถนน
– RB25 ใช้ทำเป็นเหล็กสตัท เกรียวเร่ง สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่ สามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี