เหล็กเส้นกลม 32 มม.

เหล็กเส้นสำหรับ ใช้สำหรับงานทำถนน งานก่อสร้างทั่วไป งานโครงสร้างเหล็ก
ทำเป็นเหล็กโดเวล หรือเหล็กจ๊อยท์

เหล็กสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่

“เหล็กเส้นกลม 32 มม. เหล็กเส้นกลมทำหรับทำถนน”

ชื่อขนาด : RB32
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 32 มม.
พื้นที่ตัดขวาง : 804.00 ตรม.
มวล : 6.313 (กก./ม.)

Category:
แชร์ให้เพื่อน

Description

เหล็กเส้นกลม 32 มม.

เหล็กเส้นสำหรับ ใช้สำหรับงานทำถนน งานก่อสร้างทั่วไป งานโครงสร้างเหล็ก
ทำเป็นเหล็กโดเวล หรือเหล็กจ๊อยท์

เหล็กสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่

“เหล็กเส้นกลม 32 มม. เหล็กเส้นกลมทำหรับทำถนน”

ชื่อขนาด : RB32
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 32 มม.
พื้นที่ตัดขวาง : 804.00 ตรม.
มวล : 6.313 (กก./ม.)


เหล็กเส้นกลม

เป็นเหล็กเส้นสำหรับงานก่อสร้าง หรือเรียกสั้น ๆ ว่าเหล็ก RB ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.28/2529, 32/2532 ชั้นคุณภาพของเหล็กประเภทนี้ คือ SR24 ที่เป็นที่รู้จัก และนิยมใช้ คือ เหล็ก บลส. บกส. TSC และ NS

– RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปอกเสา และปอกคาน
– RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก คล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน
– RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทำให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน๊อตต่าง ๆ
– RB19 ใช้สำหรับงานทำถนน
– RB25 ใช้ทำเป็นเหล็กสตัท เกรียวเร่ง สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่ สามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี