เหล็กเอชบีม

  • ขนาด 125 x 125 x 6.5 x 9 มม.
  • ยาว 6 ม.
  • น้ำหนัก 142.80 กก./เส้น

  • ตามมาตรฐานมอก. 1227-2539 / 1227-2558
  • Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520
  • มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร, 9 เมตร และ 12 เมตร

เหล็กโครงสร้าง สินค้าราคาโครงการ
*** สั่งซื้อและสอบถามสินค้า

แชร์ให้เพื่อน

Description

เหล็กเอชบีม

  • ขนาด 125 x 125 x 6.5 x 9 มม.
  • ยาว 6 ม.
  • น้ำหนัก 142.80 กก./เส้น

เหล็กเอชบีม (H-Beam Steel)
เหล็กเอชบีม มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น เหล็กตัวเอช เสาเอช เหล็กปีกไอ เสาบีม โดยเหล็กเอชบีม มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) ขนาดความสูง และความกว้างแต่ละด้านเท่ากัน มีปีกกว้าง (Wide Flange) โดยเหล็กเอชบีม จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) ทำให้เหล็กมีคุณสมบัติในการรับแรง รับน้ำหนักมากๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1227-2539 / 1227-2558 มีความแข็งแรง ทนทาน สะดวกแก่การนำไปใช้งาน

– เกรดของเหล็กเอชบีม แบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520
– ความยาวของเหล็กเอชบีม มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร, 9 เมตร, 12 เมตร

ลักษณะของเหล็กเอชบีม (H-Beam Steel)
หน้าตัดของเหล็กเอช-บีมนั้นจะเป็นรูปตัวเอช (H) สมชื่อ แต่ให้สังเกตว่าส่วนที่เป็นขาตัวเอช หรือที่เรียกว่า “ปีก” (Flanges) นอกจากจะมีความหนากว่าแกนตรงกลาง ที่เรียกว่า “เอว”(web) แล้ว “ปีก”ยังมีลักษณะตรงเรียบ ความหนาคงที่ สัดส่วนหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การนำไปใช้งาน
* ใช้เป็นเสา หรือคาน สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ โครงหลังคา อาคาร โรงงาน บ้านพักอาศัย หรืองานโครงการขนาดใหญ่ หรือคาเฟ เป็นต้น

การใช้งานเหล็กเอชบีม
https://www.thaimetallic.com/2021/09/09/การใช้งานเหล็กเอชบีม/