เหล็กไอบีม

  • ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม.
  • ยาว  6 ม.
  • น้ำหนัก 102.60 กก./เส้น

  • ตามมาตรฐานมอก. 1227-2539
  • Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520
  • มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร, 9 เมตร และ 12 เมตร

*** สั่งซื้อและสอบถามสินค้า

แชร์ให้เพื่อน

Description

เหล็กไอบีม

  • ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม.
  • ยาว  6 ม.
  • น้ำหนัก 102.60 กก./เส้น

เหล็กไอบีม (I-Beam)
เหล็กไอบีม(I-Beam) สำหรับงานโครงสร้างเสา คาน และรางเครน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดในการก่อสร้าง นิยมใช้ทำเสา คาน และรางเครน ที่ต้องการรับน้ำหนักมาก เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ

โดยเหล็กไอบีม จะสามารถรับน้ำหนัก รองรับการกระแทกได้มากกว่า ตามมาตรฐานมอก. 1227-2539 และแบ่งเป็น Grade SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520 มีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร, 9 เมตร และ 12 เมตร

โดยที่นิยมจะเป็นขนาดยาว 6 เมตร

ชื่อเรียกของเหล็กไอบีม สามารถเรียกได้หลายชื่อ เช่น เหล็กตัวไอ เหล็กปีกไอ เสาบีม

คุณสมบัติของเหล็กไอบีม เหล็กไอบีมมีคุณสมบัติดังนี้
* มีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่า H-Beam
* รับน้ำหนักได้ดีกว่าเหล็ก H-Beam

การใช้งาน
* ใช้ทำรางเครนในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโกดังสินค้า รางรางสำหรับเครนในโรงงานผลิต จะนิยมนำไปทำเป็นรางเครน (Crane Girder) ที่ไว้ใช้ยกของที่มีน้ำหนักมากในโรงงาน โดยจะมีน้ำหนักต่อเมตรสูงกว่า H-Beam เนื่องจากเหล็ก I-Beam จะมีความหนาของเหล็กมากกว่า เพื่อรองรับแรกกระแทก และการเคลื่อนที่จากรางเครน

* ใช้เป็นเสาของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือโครงสร้างขนาดใหญ่

* งานโครงสร้างชนิดต่างๆ เช่นโรงงาน โครงหลังคา อาคารสูง เสาและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
เป็นต้น