mfg

TOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น W-1505N


แชร์ให้เพื่อน

TOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น W-1505N

กล้องระดับเลเซอร์

รายละเอียดสินค้า
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน
TOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น W-1505N
1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ ( EDM ) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด 2 Axis
1.6 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร
2.2 สามารถวัดระยะได้ 3000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- ( 2mm. +2ppm.xD )

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา/ 5 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute rotary encoder

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ 2GB / 528 MHZ
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ สายส่งข้อมูล, USB mini, USB Flash Drive, Bluetooth(Class2)
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดค่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ ( Stake Out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( RDM )
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Free Station )
– Program Road

5. ทั่วไป
5.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window CE 5.0
5.2 หน้าจอชนิดทัชสกรีน ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ‘/ 2 mm.หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 “ต่อ 1div. หรือดีกว่า
5.4 มีความทนต่อสภาพบรรยากาศ ป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP55
5.5 แบตเตอรี่ชนิด Li-ion 2500 mAh 2 ก้อน ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชม.

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน
6.5 เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด
6.6 ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด
6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้น
6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บารุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

หมายเหตุ
ประกัน 1 ปี, คาริเบทฟรี 2 ครั้ง, ฟรีค่าจัดส่ง, ฟรีอบรมการใช้งานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

ดาวน์โหลด แคตตาล็อก
https://drive.google.com/file/d/14AZYsx1Ol1m0PfiSEv88S3GnISAgddkT/view?usp=sharing


#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน