เหล็กคอยล์ กับไวรอท มีความแตกต่างกันอย่างไร

แชร์ให้เพื่อน

เหล็กคอยล์ม้วน กับเหล็กไวรอท มีความแตกต่างกันอย่างไร

หลายๆคนคงมีความสับสนระหว่าง เหล็กคอยล์ม้วนกับเหล็กไวรอท ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของเหล็กสองตัวนี้กันครับ

เหล็กคอยล์ กับไวรอท มีความแตกต่างกันดังนี้

• เหล็กคอยล์ม้วน เป็นเหล็กวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กที่ม้วนเป็นขด มีความหนาและความกว้างต่างๆ สามารถนำไปผลิตเป็นเหล็กแผ่น หรือเหล็กแปรรูป

• เหล็กไวรอท เป็นเหล็กวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวที่ม้วนเป็นขด มีความหนาตั้งแต่ 5.5 มม. ขึ้นไป สามารถนำไปผลิตเป็นลวดเหล็ก หรือสินค้าอื่นๆ เช่น ตะปู, ลวดหนาม, ลวดผูกเหล็ก, ตะแกรง, สกรู, ลวดเชื่อม, ลวดเสริมยางรถยนต์ เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อน

เหล็กเส้นสำหรับทำปลอกเสา ปลอกคาน

แชร์ให้เพื่อน

เหล็กเส้นสำหรับทำปลอกเสา ปลอกคาน

เหล็กปลอกคาน ปลอกเสา คือเหล็กที่เป็นเหล็กโครงสร้างสำหรับทำเสาหรือคาน เป็นเหล็กที่ทำมาจากเหล็กเส้น โดยส่วนมากทำมาจากเหล็กเส้น ขนาด 6 มม. และเหล็กขนาด 9 มม. ซึ่งเป็นขนาดของปลอกที่ใช้ในปัจจุบัน

เหล็กเส้นสำหรับทำปลอก เป็นเหล็กเส้นกลม นำมาดัดเป็นปลอกเหลี่ยม

ขนาดเหล็กเส้นที่นำมาทำเหล็กปลอก

– เหล็กเส้น 6 มม.
– เหล็กเส้น 9 มม.

การดัดเหล็กเส้นเป็นเหล็กปลอก จะมีทั้งการดัดมือ และใช้เครื่องดัดเหล็กปลอก ซึ่งการดัดด้วยเรื่องจะทำให้ได้เหล็กปลอกที่มีขนาดเท่าๆกัน มีมาตรฐานมากกว่าการดัดด้วยมือ

แชร์ให้เพื่อน