บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร

บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูกันว่า บิวทิว อะซีเตท ใช้ทำอะไร

บิวทิวอะซีเตทคืออะไร?

เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง มีสูตรทางเคมีดังนี้ สูตรทางเคมี C6H12O2
บิวทิวอะซีเตท เป็นของเหลวไม่มีสี แต่มีกลิ่นคล้ายผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล หรือกล้วย


บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร
บิวทิว อะซีเตท (Butyl Acetate) ใช้ทำอะไร

 

การใช้งาน บิวทิวอะซีเตท
บิวทิวอะซีเตทใช้งานในภาคอุตสาหกรรมหลายๆ อย่าง เช่น

-ใช้ในการผลิตแล็คเกอร์ และสารเคมีในอุตสาหกรรมเคลือบสีผิวที่ใช้ไนโตรเซลลูโลส เช่นแล็คเกอร์เคลือบไม้
-ใช้ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ
-ในการทำหมึกพิมพ์และกาว ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์
– เป็นตัวทำละลายในเครื่องสำอางค์ ใช้ในขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางค์
– ใช้เป็นสารเคมีในการผลิตพลาสติก
– ใช้ในการผลิตกระจกนิรภัย กระจกรถยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างขั้นต้น เป็นการใช้งานบิวทิว อะซีเตท นอกจากนี้ บิวทิว อะซีเตท ยังสามารถนำไปใช้งานอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย

บิวทิวอะซีเตทคืออะไร?

การล้างคราบตะกรันในบอยเลอร์ (หม้อไอน้ำ)

การล้างคราบตะกรันในบอยเลอร์ (หม้อไอน้ำ)

ตะกรัน” คือ ตะกอนของแคลเซียม ตะกอนเกลือและแมกนีเซียม ที่เกาะตัวกัน และพอกพูนขึ้นในหม้อไอน้ำ หรือเป็นหินปูนที่เกาะในหม้อไอน้ำ เราเรียกว่า “ตะกรัน” ซึ่งการเกาะของตะกรันจำนวนมากหรือสะสมจำนวนมาก จะทำให้หม้อไอน้ำเกิดปัญหาคือ หม้อไอน้ำถ่ายเทความร้อนได้ลดลง หม้อไอน้ำมีความร้อนสะสม ทำให้ความดันเพิ่มมากขึ้น ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการทำความสะอาดคราบตะกัน หรือกำจัดคราบตะกรัน ในหม้อไอน้ำบอยเลอร์ อย่างสม่ำเสมอ

วิธีการกำจัด ตะกรัน ในหม้อไอน้ำ
– ใช้สว่านหรือเครื่องมือ ทุบ เจาะหรือสกัดคราบหินปูน ตะกอน หรือตะกรันออก การใช้แรงทุบตะกรันออก ต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะอาจจะทำให้บอยเลอร์เสียหายแตกหัก หรือรั่วได้ 
– ใช้สารเคมี เคมีบอยเลอร์ (steam Boiler) เป็นสารเคมีที่กำจัดและป้องกันการเกิดตะกรัน ช่วยให้บอยเลอร์ไม่เกิดตะกรันและสะอาดมากขึ้น ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของบอยเลอร์ ทำให้บอยเลอร์ทำงานได้ดี ประหยัดค่าไฟในระยะยาว เพราะบอยเลอร์ไม่ต้องทำงานหนัก การใช้สารเคมีละลายบอยเลอร์ทำได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพดีมาก ทำความสะอาดได้ไว 

ข้อดีของการ กำจัดตะกรัน ในบอยเลอร์
– ช่วยลดค่าไฟ เพราะบอยเลอร์ทำงานได้ปกติ ทำให้ค่าไฟไม่เพิ่ม
– บอยเลอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
– บอยเลอร์ทำงานได้ปกติ ไม่ติดขัด

การกำจัดตะกรัน จึงมีความสำคัญ ควรหมั่นดูแลและบำรุงรักษาบอยเลอร์ หรือ หม้อไอน้ำ อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มี “สารเคมีกำจัดตะกรันในบอยเลอร์” จึงช่วยให้การทำความสะอาดบอยเลอร์ง่ายมากขึ้น นั่นเอง