mfg

กล้องระดับ


นำเข้าและจัดจำหน่าย ให้เช่า พร้อมศูนย์บริการหลังการขาย
กล้องระดับ (Auto Level), (Digital Level)
– กล้องวัดมุม (Theodolite)
– กล้องประมวลผลรวม (Robotic, Total Station)
– เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS/GNSS)
– เครื่องวางแนว ทำระดับ ด้วยแสงเลเซอร์, เทปวัดระยะ ฯลฯ
– เครื่องมือทดสอบวิศวกรรม งานดิน, คอนกรีต, แอสฟัลท์

จำหน่ายกล้องระดับคุณภาพดี ราคาถูก มีบริการหลังการขาย รับรองคุณภาพ


Multi Line Laser ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO-L2 รายละเอียดสินค้า กล้องระดับ #รุ่นกล้องระดับ เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1.    คุณลักษณะ 1.1    เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์มีขนาดกระทัดรัด
กล้องระดับยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 กำลังขยาย 28 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น) รายละเอียดสินค้า  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2.
กล้องระดับ ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-32N       ผลิตภัณฑ์ประเทศ อเมริกา     1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HL24  ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ  SOKKIA รุ่น B40A   ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 32
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ CIVIL รุ่น CL-132  ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ CST/berger รุ่น SAL-24N ผลิตภัณฑ์ประเทศอเมริกา 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
PENTAX รุ่น AP-230 กำลังขยาย 30 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น)   รายละเอียดสินค้า กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ยี่ห้อ PENTAX รุ่น AP-230 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HL32  ผลิตภัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ CST รุ่น ZOL-32  ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน      1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า
กล้องระดับ ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น B20  ขนาดกำลังขยาย 32 เท่าผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร
กล้องระดับ PENTAX รุ่น AL-M32  กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ PENTAX รุ่น AL-M32  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องกล้องระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3A  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 28 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
Laser Meter ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100 รายละเอียดสินค้า เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100 #รุ่นกล้องระดับ 1. คุณลักษณะ 1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ 1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน +
กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-202   ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า 4.
กล้องระดับอัตโนมัติ แบบดิจิตอล กำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ SANDING รุ่น DL-201   ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน 1. กล้องวัดระดับอิเล็คทรอนิคส์อัตโนมัติความละเอียดสูง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า 4.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (B20)   1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 24 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B4A ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 32 มิลลิเมตร 5.
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B2  ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 42 มิลลิเมตร
กล้องระดับยี่ห้อ GANCE รุ่น G-1   ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ขนาดกำลังขยาย 38 เท่า 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 38 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 46
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 32 เท่า ยี่ห้อ GANCE รุ่น G-2 (AT-B2)         1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า


มารู้จักกับกล้องระดับกันครับ https://www.thaimetallic.com/2018/03/12/กล้องระดับคือ/