mfg

กล้องประมวลผลรวม PENTAX รุ่น R-1505N


แชร์ให้เพื่อน

กล้องประมวลผลรวม PENTAX รุ่น R-1505N

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-1505N

กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด 2 Axis
1.6 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
1.7 มีเลเซอร์ส่องหัวหมุด ( Laser Plummet ) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้
หรือกล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet  ) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร
2.2 สามารถวัดระยะได้ 3,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา/5 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน  5 ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Absolute rotary encoder

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 60,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ SD การ์ด หรือ สายส่งข้อมูล
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดค่า  Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stake Out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (RDM)
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Free Station )
– Program  Road Design

5. ทั่วไป
5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง  และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP55
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มม.หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา
ต่อ 1div.หรือดีกว่า
5.4 แบตเตอรี่ ชนิดLi-ion 2500 mAh x 2 ก้อน ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9  ชั่วโมง

 

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                   จำนวน   1  ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2  เมตร          จำนวน   1  ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                      จำนวน   1  ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                          จำนวน   2  ก้อน
6.5 เครื่องประจุไฟ                                       จำนวน   1  ชุด
6.6 อุปกรณ์ปรับแก้                                      จำนวน   1  ชุด
6.7 แผ่นบันทึกข้อมูล SD CARD                                 จำนวน   1  อัน
6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน                                จำนวน   1  ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                              จำนวน   1  ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน