mfg

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SANDING รุ่น STS-752R6c


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SANDING รุ่น STS-752R6c
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 600 ม.

 
1.ระบบกล้องส่อง (Telescope)

1.1  มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
1.3  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
1.4  ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Dual  Axis Liquid-electric
1.6  มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2.การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

2.1  สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกล 600 เมตร
2.2  สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
2.4  มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และ ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

3.ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

3.1  แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
3.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

4.1  สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 2 MB.
4.2  สามารถบันทึกข้อมูลโดยการใช้ SD Card
4.3  สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
–       กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
–       การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
–       กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )
–       การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
–       การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
–       คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

5. ทั่วไป

5.1  หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่า
ตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.2  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้
5.3  ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า และระดับฟองยาว
30 ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
5.4  แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อก้อน

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม            จำนวน  1  ชุด
6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร         จำนวน  1  ชุด
6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                    จำนวน  1  ขา
6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                        จำนวน  2  ก้อน
6.5  เครื่องประจุไฟ                                    จำนวน  1  ชุด
6.6  อุปกรณ์ปรับแก้                                    จำนวน  1  ชุด
6.7  แผ่นบันทึกข้อมูล SD CARD                            จำนวน  1  อัน
6.8  หนังสือคู่มือการใช้’งาน                                จำนวน  1  ชุด
6.9  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                            จำนวน  1  ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2   สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3   มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน