mfg

รวมคำถามเกี่ยวกับโซดาไฟ


แชร์ให้เพื่อน

โซดาไฟ ซื้อที่ไหน
มีคำถามมากมายว่า จะหาซื้อโวดาไฟได้จากที่ไหน
โซดาไฟนั้น ถ้าเป็นการใช้งานเอง เช่น ใช้แก้ท่อน้ำตัน ชักโครกตัน หรือล้างคราบสกปรกต่างๆ สามารถหาซื้อได้ตามร้านของชำ หรือร้านขายเคมีภัณฑ์ หรือร้านวัสดุก่อสร้าง 

แต่หากต้องการใช้ปริมาณมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะต้องทำการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้จัดจำหน่ายหรือโรงงานที่ผลิตโดยตรง 

 

โซดาไฟน้ำ
เป็นสารละลายโซดาไฟ ที่มีความเข้มข้น 50% มีความเป็นด่างสูง ใช้ในการผลิตสารชำระล้างต่างๆ เช่นน้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ใช้เป็นสารละลายในปฎิกริยา ไฟฟ้าเคมี (Electrolysis) ใช้ในการทำให้บริสุทธิ์ของสินค้าอื่น เช่นน้ำมันดิบ เพราะสามารถจับอับ อิออนของสารแขวงลอยอื่นๆได้ดี

สารละลายโซดาไฟความเข้มข้น 50% ก็คือ
มีอัตราส่วนของ เนื้อโซดาไฟ/ปริมาณทั้งหมด = 50/100 หรือ 1/2
หรือมีอัตราส่วนของ เนื้อโซดาไฟ/น้ำ = 1/1

ถ้าสารละลายโซดาไฟนั้นมีอยู่ 1 ลิตร ก็ย่อมมีเนื้อโซดาไฟ 0.5 ลิตร และน้ำ 0.5 ลิตร
ต่อมาเติมน้ำลงไปอีก 100 ลิตร
จะมีอัตราส่วนของ เนื้อโซดาไฟ/น้ำ = 0.5/(0.5+100) = 0.5/100.5
จะมีอัตราส่วนของ เนื้อโซดาไฟ/ปริมาณทั้งหมด = 0.5/(1+100) = 0.5/101
จะมีความเข้มข้นใหม่เป็น (0.5/101)*100 หรือประมาณ 0.495%

ได้ว่าของเดิมมีความเข้มข้น 50%  และของใหม่มีความเข้มข้น 0.495%
ของใหม่มีความเข้มข้นเป็นกี่เท่าของของเดิม ?  = 0.495/50 = 0.0099 เท่า 

การบรรจุโซดาไฟน้ำ จะบรรจุในแกลลอน


โซดาไฟน้ำ

 

วิธีผสมโซดาไฟกับน้ํา / วิธีละลายโซดาไฟ
โซดาไฟละลายในน้ำได้ การละลายโซดาไฟต้องหมั่นเติมน้ำลงไปแล้วพยายามกวน ๆ ให้ละลายให้หมด ถ้าโซดาไฟเยอะก็ต้องใส่น้ำเยอะด้วย ถ้าใส่น้อยมันจะอิ่มตัวแล้วไม่ละลาย 

ขณะที่ทำการละลายโซดาไฟต้องระวังว่าขณะที่โซดาไฟละลายน้ำจะเกิดความร้อนออกมามาก และเกิดไอควันขาวๆ ต้องค่อย ๆ ใส่น้ำลงไป อย่าใส่พรวดเดียวเยอะ ๆ  ไอควันนี้อันตรายมากถ้าสูดดมเข้าไป มันจะกัดเนื้อเยื่อ ทำให้แสบคัน ขั้นตอนการละลายน้ำจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

โซดาไฟภาษาอังกฤษ 
ในภาษาอังกฤษเรียกโซดาไฟว่า caustic soda หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า โซเดียมไฮดรอกไซด์ Sodium hydroxide (NaOH)

โซดาไฟ หรือคอสติกโซดา (อังกฤษ: caustic soda) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า คือ “สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ เส้นใยเรยอน ในการผลิตเยื่อและกระดาษ สบู่และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ การทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน การใช้งานทางอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน สิ่งทอ เป็นต้น

โซดาไฟเกล็ด
มีสถานะเป็นของแข็งสีขาว
ลักษณะเฉพาะของโซดาไฟ
1. เป็นก้อนผลึกหรือผงสีขาว หรือเป็นเกล็ดโซดาไฟ
2. ละลายน้ำได้ด่างแก่
3. มวลอะตอมเท่ากับ 39.9971 กรัม/โมล
4. ความหนาแน่น 2.1 กรัม/ลบ.ซม.
5. จุดหลอมเหลวที่ 318 องศาเซลเซียส
6. จุดเดือดที่ 1390 องศาเซลเซียส
7. ความสามารถในการละลายน้ำ 111 กรัม/100 มล. ที่ 20 องศาเซลเซียส

โซดาไฟถูกใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น ในการผลิตเยื่อและกระดาษ สบู่และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ การทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน การใช้งานทางอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเส้นใยเรยอน สิ่งทอ และอื่นๆ

ประโยชน์ของโซดาไฟในวงการอุตสาหกรรม อ่านได้ที่นี่ครับ https://www.thaimetallic.com/โซดาไฟ-caustic-soda/มารู้จักโซดาไฟและการใช/


โซดาไฟ

 

โซดาไฟสูตรเคมี
สูตรทางเคมี โซเดียมไฮดรอกไซด์ Sodium hydroxide (NaOH)


ในการผลิตโซดาไฟนั้นจะมีสูตรการผลิต จากสารเคมีต่างๆ ดังนี้ 
1. การผลิตจากสารละลาย NaCl หรือเกลือแกง
ด้วยหลักการอิเล็กโทรไลซิสของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ เมมเบรนเซลล์ (Membrane cell) และไดอะแฟรม เซลล์ (Diaphragm cell) โดยการนำเกลือมาแยกด้วยกระแสไฟฟ้ากระแสตรงทำให้เกิดก๊าซคลอรีน และโซเดียมไอออน จากนั้นโซเดียมไอออนจะทำปฏิกิริยากับน้ำในเซลล์จนเกิดโซเดียมไฮดรอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซคลอรีน 

ดังสมการ 2NaCl + H2O+2e- = H2 + 2NaOH + Cl2

2. การผลิตจากปูนขาว
ด้วยการละลายโซดา (NaCO3) ในน้ำปูนขาว (Ca(OH)2) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทำให้ได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต 

ดังสมการ NaCO3 + Ca(OH)2 = 2NaOH + CaCO3

โดยโซเดียมไฮดรอกไซด์จะระเหยตัวออก และไหลเข้าสู่ท่อเหล็กเย็นเพื่อกลั่น ซึ่งจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ประมาณ 92%

3. การผลิตจากสารประกอบเฟอร์ไรท์
สารประกอบเฟอร์ไรท์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือ NaO.FeO3 จากการเตรียมด้วยสารประกอบเฟอร์ไรท์กับผงโซดาที่อุณหภูมิ 1100 ถึง 1200 องศาเซลเซียส และเข้าสู่กระบวนการชะด้วยน้ำจนได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ และตะกอนสารประกอบเฟอร์ไรท์ 

ดังสมการ NaO.FeO3 + H2O = 2NaOH + FeO3

 

ราคาโซดาไฟ
สอบถามราคาโซดาไฟ

 

แชร์ให้เพื่อน