mfg

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ Leica รุ่น TS06 plus


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ Leica รุ่น TS06 plus
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 


1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1  มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
1.2  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
1.3  ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 27 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
1.5  ส่องหัวหมุดด้วยเลเซอร์ ( LaserPlummet ) ระยะ 1.5 มม. ถึง 1.5 เมตร
1.6  มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
1.7  มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
1.8  กล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์ (Laser Plummet)

 

2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
2.1  ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา
2.2  ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
2.3  ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Absolute Encorder
2.4  มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด  Quadruple Axis  มีช่วงการทำงาน ±1.5 ฟิลิปดา
2.5 มีระบบการปรับส่ายกล้องเป็นแบบฝืด (Endless Clamp)

 

3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
3.1  สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectorless ) ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร
3.2  สามารถวัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้ปริซึ่ม 1 ดวง
3.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน ± (2 +2 ppm x D)mm.
3.4  แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร
3.5  ความเร็วในการวัดระยะทางแบบละเอียดไม่เกิน 1.0 วินาที

 

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1  เครื่องมี Memory ภายในสามารถบันทึกข้อมูลได้
–  ไม่น้อยกว่า 100,000 Fixpoints
–  ไม่น้อยกว่า   60,000 Measurement
4.2  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากตัวกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 3 ทาง
–  สายส่งข้อมูล Serial port
–  USB Flash drive และ Mini USB
–  bluetooth wireless
4.3  โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
–  การรังวัดมุม,การรังวัดระยะทาง,การรังวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
–  กำหนดค่า Azimuth
–  การบันทึกค่าพิกัด (Surveying)
–  กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stakeout)
–  หาระยะระหว่าง 2 จุด (Tie Distance)
–  การคำนวณพื้นที่ Area (Plan & Surface)
–  หาความสูงของวัสถุ (Remote Height)
–  Volume calculation , Reference Line  และอื่นๆ

 

5. ทั่วไป
5.1  มีหน้าจอชนิด Graphic LCD Display 1 หน้าจอ มีความละเอียด 160 x 288 pixels
5.2  มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของพลังงาน  แสดงบนจอประมวลผล
5.3  แบตเตอรี่เป็นแบบ Lithium-Ion ใช้กับเครื่องชาร์จเร็วได้ สามารถใช้งานได้นานประมาณ 30 ชั่วโมง
5.4  มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP55 หรือ ประมาณ 95%
5.5  กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส
5.6  มีระบบป้องกันการโจรกรรมโดยการเข้ารหัส

 

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด
6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร จำนวน 1 ชุด
6.3  ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้  จำนวน 1 ขา
6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ และ เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด
6.5  สายถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์แบบ USB จำนวน 1 เส้น
6.6  หนังสือคู่มือการใช้กล้อง 1 ชุด
6.7  แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด

 

7. การรับประกันและบริการ
7.1  มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2  สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3  มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง สินค้าเป็นของตนเอง

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน