mfg

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-425VN


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-425VN
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด 2  Axis
1.6 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
1.7 มีเลเซอร์ส่องหัวหมุด ( Laser Plummet ) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้
หรือกล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet  ) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกล 400 เมตร
2.2 สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
2.4 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode, ระบบวัดระยะแบบปกติ Normal mode
และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน  5 ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Absolute rotary encoder

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 45,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
– สามารถถ่ายข้อมูลได้ด้วย SD card หรือ สายต่อ USB
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดค่า  Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stake Out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (RDM)
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Free Station )
– Program  Road

5. ทั่วไป
5.1 หน้าจอชนิด LCD 1 ด้าน สามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
และระดับฟองยาว  30  ฟิลิปดาต่อ 1 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นาน
ไม่น้อยกว่า 7  ชั่วโมงต่อก้อน

6. อุปกรณ์ประกอบ

    6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                จำนวน   1  ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2  เมตร        จำนวน   1  ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                 จำนวน   1  ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                        จำนวน   2  ก้อน
6.5 เครื่องประจุไฟ                                    จำนวน   1  ชุด
6.6 อุปกรณ์ปรับแก้                                        จำนวน   1  ชุด
6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์            จำนวน   1  เส้น
6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน                                    จำนวน   1  ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                            จำนวน   1  ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

 

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน