mfg

ปูนก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M300


แชร์ให้เพื่อน

ปูนก่อสำเร็จรูปทีพีไอ M300

ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง ที่ใช้สำหรับงานก่อผนังภายในอาคารและภายนอกอาคารที่เหนือระดับดิน เช่น ผนังอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อค (แต่ไม่รวมถึงบล็อคมวลเบา) ที่เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะทำให้ก่อผนังได้สะดวกขึ้น ทั้งยังคงความแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง (ชนิด 50)

 

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15 เล่ม 1-2555
  • หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง
  • สารเคมีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ที่เพิ่มแรงยึดเกาะทำให้มีความเหนียว ผนังยึดเกาะกันได้ดี มีความแข็งแรงมากขึ้น 

 

วิธีการใช้งาน

1. ราดน้ำอิฐมอญ หรือคอนกรีตบล็อคให้ชุ่มพอประมาณ

2. ผสมปูนก่อ ทีพีไอ M300 กับน้ำสะอาด 4.5:1 โดยปริมาตร

3. ผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว

4. นำไปใช้งานตามขั้นตอนการก่อทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นปูน (Mortar Machine) ได้

 

หมายเหตุ : หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง 30 นาที (ปูน 1 ถุง 50 กก ใช้น้ำ 9 ลิตร) ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด

 

พื้นที่ใช้งาน(ข้อมูลจากการทดสอบ ที่ความหนาปูนก่อ 15 มม.)

วัสดุที่ใช้ในการก่อ ปูน 1 ถุง ก่อได้พื้นที่ (ตรม.) ปริมาณการใช้ต่อ ตรม. (กก.)
อิฐมอญตัน(6*14*3 cm.) 1.15 43.48
อิฐมอญรู(6.5*16*4 cm.) 1.25 40.00
คอนกรีตบล็อค(39*19*7 cm.) 2.00 25.00

 

สำหรับงานก่อผนังภายในและภายนอกเหนือระดับดิน

แชร์ให้เพื่อน