mfg

TOTAL STATION ยี่ห้อ CYGNUS รุ่น KS-102


แชร์ให้เพื่อน

TOTAL STATION ยี่ห้อ CYGNUS รุ่น KS-102


รายละเอียดสินค้า
กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดย ไม่ใช้เป้าสะท้อน REFLECTORLESS
TOTAL STATION ยี่ห้อ CYGNUS รุ่น KS-102

 

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

1. ระบบกล้องส่อง ( Telescope )
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ ( EDM ) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.2 สามารถวัดระยะทางได้ไกล 200 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- ( 2mm. +2ppm.xD ) m.s.e.
2.4 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และ ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง ( Tracking )

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิด อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึกได้ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
4.3 สามารถทาฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดค่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ ( Setting Out หรือ Lay out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line )
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
– คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
– Side shot, Z coordinate, Point to line, Plane offset
– Program Road

5. ทั่วไป
5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำ ได้ตามมาตรฐาน IP54 หรือดีกว่า
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีควำมไว 10 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30
ฟิลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อก้อน

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว จำนวน 2 เมตร 1 ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียมปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน
6.5 เครื่องประจุไฟ 1 ชุด
6.6 ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด
6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้น
6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.3 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

หมายเหตุ
ประกัน 1 ปี, คาริเบทฟรี 2 ครั้ง, ฟรีค่าจัดส่ง, ฟรีอบรมการใช้งานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์
หรือสินค้าขาดตลาด หรือหมดก่อนกำหนด/ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แชร์ให้เพื่อน