mfg

เครื่องวัดระยะด้วย Laser Meter ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100


แชร์ให้เพื่อน

Laser Meter ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100


รายละเอียดสินค้า
เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ
ยี่ห้อ LAITZ รุ่น HLD100

#รุ่นกล้องระดับ

1. คุณลักษณะ
1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ
1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน + / – 1.5 มม.
1.3 สามารถวัดระยะทางได้ระหว่าง 0.05 -150 ม.( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )
1.4 อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 0.1 มม.
1.5 เก็บค่าการวัดได้ 50 ค่า
1.6 หน้าจอขนาดใหญ่แสดงผล 4 บรรทัดมีระบบให้แสงสว่างเพื่อดูข้อมูลในที่มืดได้
1.7 สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)
1.8 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น
– คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
– คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
– คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
– กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
– คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมของวัตถุได้
1.9 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 5,000 ครั้ง
1.10 ได้มาตราฐานการป้องน้ำและฝุ่นอย่างน้อย IP54

2. อุปกรณ์ประกอบ
2.1 มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง
2.2 แบตเตอร์รี่ อัลคาไลน์ ชนิด AAA ขนาด 1.5 V. 2 ก้อน
2.3 คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม 

หมายเหตุ
ประกัน 1 ปี, ฟรีค่าจัดส่ง, ฟรีอบรมการใช้งานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าและราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์
หรือสินค้าขาดตลาด หรือหมดก่อนกำหนด/ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แชร์ให้เพื่อน