mfg

กล้องระดับคือ?


แชร์ให้เพื่อน

กล้องระดับคือ ?

กล้องระดับคืออะไร?
กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการหาความสูงของจุดต่างๆ ที่เราต้องการทราบและสามารถที่จะนำไปคำนวณหาค่าระดับของจุดนั้นจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL.)

กล้องระดับ มีหลายชนิดและหลายลักษณะ ซึ่งมีข้อกำหนดในการใช้งานตามความละเอียดและชั้นของงาน
ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบและเลือกใช้ให้ถูกต้อง

 

กล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic level)
เป็นกล้องที่มีอุปกรณ์สำคัญคือตัวชดเชย (Compensating) ที่เป็นระบบออฟติคหรือระบบ
ลูกตุ้ม ช่วยให้แนวเล็งของกล้องอยู่ในแนวราบได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่ปรับตาไก่ให้เข้าที่เท่านั้น ไม่ว่า
เทเลสโคป จะอยู่ในทิศทางใด ทำให้ง่ายแก่การปฏิบัติงานมากโดยมีความถูกต้องในระดับ ที่ใช้งานได้
สำหรับงานก่อสร้าง เราสามารถทดสอบการทำงานของตัวชดเชยโดยการกดกล้องเทเลสโคปแล้วปล่อย
สายใยกล้องจะสั่นสักครู่แล้วจึงหยุด

การใช้งานกล้องระดับอัตโนมัติจึงค่อนข้างสะดวกและใช้งานง่าย เพียงปรับควงสามเส้า(Foot screws)ให้ลูกน้ำฟองกลมเข้ากลางก็เป็นอันใช้งานได้ ไม่ว่าจะส่องกล้องไปยังทิศทางใดระบบ Compensator ก็จะปรับให้แนวเล็งระดับเองโดยอัตโนมัติ


กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level) 
กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสูงของระดับที่จุดต่างๆ เปรียบเทียบกับจุดที่ทราบความสูงหรือสมมุติค่าความสูงเอาไว้แล้ว กล้องระดับมีหลายชนิด และหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและผลิตกล้องออกมาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทซึ่งผู้ใช้กล้องจะด้องเลือกใช้ให้ถูกกับงาน อย่างไรก็ตามกล้องระดับชนิดต่างๆ จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่เหมือนกันดังต่อไปนี้

-Eyepiece คือ ช่องมองภาพ
-Focus Adjust คือ ควงปรับระยะโฟกัส
-Foot screw คือ ควงปรับระดับฟองกลม
-Base plate คือ ฐานกล้องระดับ
-Tripod คือ ขาตั้งกล้องสำรวจ

-Spherical Level คือ หลอดระดับฟองกลม
-Gun sight คือ ก้านเล็งแนว

เป็นกล้องระดับที่มีแต่หลอดระดับฟองกลมสำหรับการตั้งระดับของกล้องคร่าว ๆ ไม่มีการตั้งหลอดระดับฟองยาว แต่หลังจากการตั้งระดับฟองกลมแล้ว กล้องจะทำการตั้งระดับเองโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Compensator ที่อยู่ภายในกล้องดังแสดงในภาพที่ (b) ระบบ Compensator นี้จะประกอบด้วยชุดของปริซึมสามตัวตั้งอยู่ระหว่างเลนส์ปรับภาพ(Focusing Lens) และกระจกระนาบสาย(Diaphragm) ปริซึมสองตัวทางด้านข้างจะถูกยึดติดกับลำกล้อง ในขณะที่ปริซึมตัวกลางจะเป็นปริซึมแขวนลอยด้วยลวดสปริง(Suspended Prism) เมื่อพื้นดินสั่นสะเทือน หรือ มีลมพัดแรงจนตัวกล้องสั่นและแนวเล็งเอียงทำมุมเล็ก ๆ ไม่เกิน 15 ลิปดา กับระนาบราบ ปริซึมตัวที่แขวนลอยอยู่ก็จะแกว่ง และถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอด้วยแรงดึงดูดโลก กล้องที่เอียงขึ้นและเอียงลงเล็กน้อยตามลำดับ แต่แนวเล็งก็ถูกปรับให้อยู่ในแนวราบจนได้โดยการแกว่งตัวเล็กน้อยของ Compensator ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ดังนั้นการใช้งานกล้องระดับอัตโนมัติจึงค่อนข้างสะดวกและใช้งานง่าย เพียงปรับควงสามเส้า(Foot screws)ให้ลูกน้ำฟองกลมเข้ากลางก็เป็นอันใช้งานได้ ไม่ว่าจะส่องกล้องไปยังทิศทางใดระบบ Compensator ก็จะปรับให้แนวเล็งระดับเองโดยอัตโนมัติ


 

กล้องระดับพิเศษ (Precise Level)
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า กล้อง Plane Parallel Plate เป็นกล้องที่มีหลอดระดับที่มีความสูงมีการ
ติดตั้งไมโครมิเตอร์ที่ช่วยให้การอ่านค่าไม้ระดับไดโดยตรงละเอียดถึง 0.1 มิลิเมตรและอ่านค่าประมาณ
ได้ 0.01 มิลลิเมตรดังนั้น จึงควรใช้กับ ไม้ระดับอินวาร์ (Invar Staff) ที่มีการยืดหดตัวน้อยที่สุดเพื่อการ
ทำงานระดับพิเศษชั้น 1 หรือ 2

 


กล้องระดับดิจิตอล (Digital Level)
เป็นกล้องระดับ ที่ใช้คู่กับไม้วัดระดับแบบพิเศษ เช่นเดียวกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดในสลากสินค้า
สามารถอ่านค่าไม้ระดับออกมาเป็นตัวเลขเลย ข้อดีคือแก้ปัญหาความผิดเนื่องจากการอ่านค่าไม้วัดระดับ

 


กล้องระดับเลเซอร์ (Laser Level)
เป็นเครื่องทำระดับอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง มีระบบทำงานด้วยแสงเลเซอร์ให้แนวแสงได้ทั้งใน
แนวดิ่งแนวราบและแนวเอียง มีอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน


ดูรุ่นกล้องระดับ  https://www.thaimetallic.com/2018/02/08/กล้องระดับ/

แชร์ให้เพื่อน