mfg

กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level)


แชร์ให้เพื่อน

กล้องระดับอัตโนมัติ(Automatic Level)
กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้หาความสูงของระดับที่จุดต่างๆ เปรียบเทียบกับจุดที่ทราบความสูงหรือสมมุติค่าความสูงเอาไว้แล้ว กล้องระดับมีหลายชนิด และหลายลักษณะ

ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและผลิตกล้องออกมาให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทซึ่งผู้ใช้กล้องจะต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงาน อย่างไรก็ตามกล้องระดับชนิดต่างๆ จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญที่เหมือนกันดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบของกล้องระดับ

-Eyepiece คือ ช่องมองภาพ
-Focus Adjust คือ ควงปรับระยะโฟกัส
-Foot screw คือ ควงปรับระดับฟองกลม
-Base plate คือ ฐานกล้องระดับ
-Tripod คือ ขาตั้งกล้องสำรวจ

-Spherical Level คือ หลอดระดับฟองกลม
-Gun sight คือ ก้านเล็งแนว
เป็นกล้องระดับที่มีแต่หลอดระดับฟองกลมสำหรับการตั้งระดับของกล้องคร่าว ๆ ไม่มีการตั้งหลอดระดับฟองยาว แต่หลังจากการตั้งระดับฟองกลมแล้ว กล้องจะทำการตั้งระดับเองโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Compensator ที่อยู่ภายในกล้องดังแสดงในภาพที่ (b) ระบบ Compensator นี้จะประกอบด้วยชุดของปริซึมสามตัวตั้งอยู่ระหว่างเลนส์ปรับภาพ(Focusing Lens) และกระจกระนาบสาย(Diaphragm) ปริซึมสองตัวทางด้านข้างจะถูกยึดติดกับลำกล้อง ในขณะที่ปริซึมตัวกลางจะเป็นปริซึมแขวนลอยด้วยลวดสปริง(Suspended Prism) เมื่อพื้นดินสั่นสะเทือน หรือ มีลมพัดแรงจนตัวกล้องสั่นและแนวเล็งเอียงทำมุมเล็ก ๆ ไม่เกิน 15 ลิปดา กับระนาบราบ ปริซึมตัวที่แขวนลอยอยู่ก็จะแกว่ง และถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอด้วยแรงดึงดูดโลก กล้องที่เอียงขึ้นและเอียงลงเล็กน้อยตามลำดับ แต่แนวเล็งก็ถูกปรับให้อยู่ในแนวราบจนได้โดยการแกว่งตัวเล็กน้อยของ Compensator ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ดังนั้นการใช้งานกล้องระดับอัตโนมัติจึงค่อนข้างสะดวกและใช้งานง่าย เพียงปรับควงสามเส้า(Foot screws)ให้ลูกน้ำฟองกลมเข้ากลางก็เป็นอันใช้งานได้ ไม่ว่าจะส่องกล้องไปยังทิศทางใดระบบ Compensator ก็จะปรับให้แนวเล็งระดับเองโดยอัตโนมัติ


การปรับให้กล้องระดับ อยู่ในแนวราบมี 2 วิธี

1.ปรับขาตั้งกล้องให้อยู่ในแนวราบ

2. ปรับ foot screws หรือ leveling screws ให้มันเท่ากัน โดยดูตัวฟองอากาศ หรือ circular level ให้อยู่ตรงกลาง โดยปรับไปปรับมาให้ฟองอากาศอยู่ตรงกลาง ก็หมายถึงกล้องระดับอยู่ในแนวราบเรียบร้อยแล้ว 


กล้องระดับมีดังนี้
* กล้องระดับอัตโนมัติ (Automatic level)
* กล้องระดับพิเศษ (Precise Level)
* กล้องระดับดิจิตอล (Digital Level)
* กล้องระดับเลเซอร์ (Laser Level) หรือ Total station

แชร์ให้เพื่อน