mfg

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SANDING รุ่น STS-772R10c


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SANDING รุ่น STS-772R10c
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  
ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 1,000 ม.

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Dual  Axis Liquid-electric
1.6 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกล 1,000 เมตร
2.2 สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
2.4 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน  2 ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Absolute Encoding

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 64 MB.
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดค่า  Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
– คำนวณหาพื้นที่ ( Area )
– Program  Road

5. ทั่วไป
5.1 หน้าจอชนิด LCD Touch screen  ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่า 23 ปุ่ม     และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารถป้องกันน้ำได้
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า และระดับฟองยาว
30  ฟิลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อก้อน

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                จำนวน  1  ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2  เมตร        จำนวน  1  ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                    จำนวน  2  ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                        จำนวน  2  ก้อน
6.5 เครื่องประจุไฟ                                    จำนวน  1  ชุด
6.6 อุปกรณ์ปรับแก้                                    จำนวน  1  ชุด
6.7 แผ่นบันทึกข้อมูล SD CARD                            จำนวน  1  อัน
6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน                                จำนวน  1  ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                            จำนวน  1  ชุด

7. ระบบปฏิบัติการของวินโดว์
7.1 WINDOWS         : CE 6.0 (Buil 3122)
7.2 CPU                   : Marvell, ARM920T-PXA310@624MHz
7.3 RAM                  : 117224 (114 MB)
7.4 STORAGE TOTAL    :  64 MB
7.5 DATA UPDATE        : 2016 

8. การรับประกันและบริการ
8.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
8.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
8.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

 

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน