mfg

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น IM-105


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น IM-105

กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน
REFLECTORLESS ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
1.2 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร
1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
1.5 เลเซอร์ส่องหัวหมุด ( Laser Plummet ) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้
หรือกล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet  ) กำลังขยาย 5 เท่า ปรับความคมชัดได้
1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
1.7 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา
2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder
2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการทำงาน +/- 6 ลิปดา 

3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectorless ) ได้ไกล 800 เมตร
3.2 สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- ( 1.5 +2 ppm x D ) mm.

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ข้อมูล
4.2 สามารถบันทึกข้อมูลโดยการใช้ USB flash memory
4.3 สามารถโอนถ่ายข้อมูลด้วย Bluetooth ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
4.4 โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
– การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง Angle Measurement
– การรังวัดระยะทาง Distance Measurement
– การรังวัดค่าพิกัด Coordinate Measurement
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out )
– คำนวณหาพื้นที่ ( Area Calculation)
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line )

5. ทั่วไป
5.1 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD,192 x 80 dots,  2 หน้าจอ
5.2 มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง
5.3 ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง  10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66
5.5 กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส 

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                                    จำนวน    1   ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร                        จำนวน    1   ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                                             จำนวน    1    ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน และ เครื่องประจุไฟ           จำนวน    1    ชุด
6.5 USB flash memory                                                                   จำนวน    1    อัน
6.7 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง                                                                  จำนวน    1    ชุด
6.8 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                                           จำนวน    1    ชุด 

 

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง สินค้าเป็น  ของตนเอง

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

 

แชร์ให้เพื่อน