mfg

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GM-105


แชร์ให้เพื่อน

กล้อง TOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GM-105

กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อนREFLECTORLESS ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
    1.1 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
    1.2 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร 
    1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
    1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
    1.5 เลเซอร์ส่องหัวหมุด ( Laser Plummet ) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้  
          หรือกล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet  ) กำลังขยาย 5 เท่า ปรับความคมชัดได้ 
    1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
    1.7 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
    2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา
    2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
    2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder 
    2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการทำงาน +/- 6 ลิปดา

3. การวัดระยะทาง ( Distant Measurement )
    3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectorless ) ได้ไกล 800 เมตร
    3.2 สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
    3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- ( 1.5 +2 ppm x D ) mm.

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
    4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ข้อมูล
    4.2 สามารถบันทึกข้อมูลโดยการใช้ USB flash memory
    4.3 สามารถโอนถ่ายข้อมูลจาก Bluetoothได้
    4.4 โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
          – การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง Angle Measurement 
          – การรังวัดระยะทาง Distance Measurement 
          – การรังวัดค่าพิกัด Coordinate Measurement 
          – การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
          – กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out )
          – คำนวณหาพื้นที่ ( Area Calculation)
          – การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line )

5. ทั่วไป
    5.1 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD,192 x 80 dots,  2 หน้าจอ
    5.2 มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง
    5.3 ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง  10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
    5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66 
    5.5 กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส

6. อุปกรณ์ประกอบ
    6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                                     จำนวน    1   ชุด
    6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร                     จำนวน    1   ชุด
    6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                                         จำนวน    1   ขา
    6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน และ เครื่องประจุไฟ           จำนวน    1   ชุด
    6.5 USB flash memory                                                                     จำนวน    1   อัน
    6.7 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง                                                                จำนวน    1   ชุด
    6.8 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                                                              จำนวน    1  ชุด   

7. การรับประกันและบริการ
       7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
       7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
       7.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง สินค้าเป็น  ของตนเอง

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน