mfg

TOTAL STATION  ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-425VDN


แชร์ให้เพื่อน

TOTAL STATION  ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-425VDN
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 


1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 
1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด 2  Axis
1.6 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
1.7 มี Leser Plummet 

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )
2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกล 400 เมตร
2.2 สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
2.4 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode, ระบบวัดระยะแบบปกติ Normal mode
และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน  5 ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ  Absolute rotary encoder

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 45,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้
– สามารถถ่ายข้อมูลได้ด้วย SD card หรือ สายต่อ USB
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
– กำหนดค่า  Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
– การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
– กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stake Out )
– การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (RDM)
– การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Free Station )
– Program  Road

5.  ระบบบันทึกด้วยภาพถ่าย (Camera Capture)
– ความละเอียดของกล้อง 3.1 MP กำลังขยายภาพ 3X
– ความละเอียดของภาพ 2048×1536 / 1600×1200 / 1280×960 / 640×480  พิกเซล
– สามารถเลือกตำแหน่งทำเครื่องหมายเป็นสัญญาลักษณ์ลงในภายที่ต้องการ
– สามารถแสดงเป็นพิกัดค่า X, Y, Z และ ค่า HD, SD, VD  ลงในภาพได้
– สามารถบันทึกข้อมูลภาพลงในหน่วยความจำ SD card ได้เลย
และทำการ Load ข้อมูลภาพได้ทั้งจาก SD card หรือช่องเสียบ USB 

6. ทั่วไป 
6.1 หน้าจอชนิด LCD 1 ด้าน สามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
6.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้
6.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
และระดับฟองยาว  30  ฟิลิปดาต่อ 1 มิลลิเมตรหรือดีกว่า
6.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นาน
ไม่น้อยกว่า 7  ชั่วโมงต่อก้อน

7. อุปกรณ์ประกอบ
7.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม                จำนวน   1  ชุด
7.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2  เมตร        จำนวน   1  ชุด
7.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้                จำนวน   1  ขา
7.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้                        จำนวน   2  ก้อน
7.5 เครื่องประจุไฟ                                    จำนวน   1  ชุด
7.6 ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                        จำนวน   1  ชุด
7.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูลระหว่าง กล้องกับคอมพิวเตอร์            จำนวน   1  เส้น
7.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน                                จำนวน   1  ชุด
7.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล                            จำนวน   1  ชุด

8. การรับประกันและบริการ
8.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
8.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
8.3 มีศูนย์บริการซ่อม-บำรุง ที่สามารถตรวจสอบและบริการได้ทันที

#รุ่นกล้องประมวลผลรวม

แชร์ให้เพื่อน