mfg

ไม้อัดฟิล์มดำไส้ต่อ


แชร์ให้เพื่อน

ไม้อัดฟิล์มดำไส้ต่อ

ไม้อัดไส้ต่อ ลักษณะ : ไส้ไม้รีไซเคิลคือนำไม้ชิ้นเล็กมาต่อกันให้เป็นแผ่นและอัดสลับชั้นด้วยพ่นกาวMelamine ซื่งเวลาตัดออกมา จะดูโปรงอย่างเห็นได้ซัด น้ำหนักจะเบากว่าไม้อัดไส้เต็ม

คุณภาพ : ในด้านคุณภาพ คุณภาพของไม้อัดฟิล์มดำไส้ต่อ จะด้อยกว่าไส้เต็ม

ราคา : ในด้านราคาไม้อัดฟิล์มดำไส้ต่อจะราคาถูกกว่าไม้อัดฟิล์มไส้เต็ม

แชร์ให้เพื่อน