mfg

ตะแกรงไวร์เมชข้ออ้อย


แชร์ให้เพื่อน

โดยปกติแล้วตะแกรงไวร์เมช จะใช้เหล็กเส้นกลมเป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งก็ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษจริงใช้เหล็กข้ออ้อยในการทำตะแกรง การใช้เหล็กข้ออ้อยทำตะแกรงไวร์เมชจะให้แรงดึง แรงรับน้ำหนักที่ดีกว่า เหล็กเส้นกลม 

งานส่วนใหญ่ที่ใช้เหล็กข้ออ้อยทำไวร์เมชข้ออ้อย ได้แก่ งานทำถนน, รันเวย์สนามบิน, โกดังเก็บของ, ลานจอดรถ เป็นต้น ซึ่งในการเลือกใช้งานไวร์เมชว่าจะใช้ไวร์เมชข้อ้อยหรือไวร์เมชเส้นกลมนั้น ทางช่างที่ใช้งาน จะทราบดีอยู่แล้วว่าจะเลือกใช้งานเหล็กชนิดใด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.ไวร์เมช.net/2017/02/14/ไวร์เมชข้ออ้อย/

https://www.tpkrungrueangkit.com/ความรู้เรื่องเหล็ก/ตารางเปรียบเทียบการใช้/

 

แชร์ให้เพื่อน