mfg

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเหล็กเส้น


แชร์ให้เพื่อน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเหล็กเส้น

1.เหล็กเส้น มี 2 แบบคือ


2.เหล็กเส้นที่ขายและนิยมกันในท้องตลาดมีความยาว 10 เมตร


3.เหล็กเส้นมีความหนาดังนี้ และเรียกเป็นหุนได้ดังนี้

ขนาด (มม.) นิ้ว หุน
6 1/4 2
9 3/8 3
12 1/2 4
16 5/8 5
20 3/4 6
25 1 เหล็กนิ้ว

แชร์ให้เพื่อน