mfg

กล้องระดับยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3


แชร์ให้เพื่อน

กล้องระดับยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 กำลังขยาย 28 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น)


รายละเอียดสินค้า 
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 28 เท่า ยี่ห้อ TOPCON รุ่น AT-B3 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ

3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 28 เท่า
4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร
5. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา
6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 0.3 เมตร
7. ค่าตัวคูณคงที่ 100
8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทางานของระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ± 15 ลิปดา
9. ความละเอียดในการทำระดับ ในระยะ 1 กม.ไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร
10. ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร
13. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
2. มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
3. มีฝาครอบเลนส์
4. มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมายเหตุ
*** ประกัน 1 ปี, คาริเบทฟรี 2 ครั้ง, ฟรีค่าจัดส่ง, ฟรีอบรมการใช้งานจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน

#รุ่นกล้องระดับ​

แชร์ให้เพื่อน