mfg

ข้อควรรู้ก่อนซื้อไม้อัดฟิล์มดำ


แชร์ให้เพื่อน

ข้อควรรู้ก่อนซื้อไม้อัดฟิล์มดำ

การเลือกซื้อไม้อัดฟิล์มดำ

ปัจจัยหลักๆ ที่คนส่วนใหญ่มักคำนึงถึงในการเลือกซื้อไม้อัดฟิล์มดำเพื่อใช้ในการทำแบบก่อสร้างคือ

  1. ปัจจัยด้านราคา ราคาคือปัจจัยที่สำคัญมากที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใช้ไม้อัดฟิล์มดำ เพราะทุกเจ้าต้องการราคาที่ถูกมากที่สุด
  2. จำนวนรอบการใช้งาน เพราะการใช้งานได้หลายๆรอบคือต้นทุนในการช้งานก็จะถูกลงไปด้วยนั่นเอง โดยปกติการใช้งานไม้อัดฟิล์มดำจะสามารถใช้ได้ 2 รอบขึ้นไป 
  3. บริการการขนส่ง การขนส่งไม้อัดฟิล์มดำ เราสามารถขนส่งได้ตั้งแต่ 50แผ่นขึ้นไป ซึ่งจะขนส่งด้วยรถยนต์ รถกระบะ รถ6 ล้อ รถ 10ล้อ รถพ่วง เป็นต้น ซึ่งสามารถขนส่งได้มากขึ้นขนส่งไม้อัดเคลือบฟิ์มดำด้วยรถ 10ล้อ
  4. บริการหลังการขาย เรามีการเข้าไซต์งานเพื่อไปดูการใช้งานและมีการแนะนำการใช้งานให้สามารถใช้งานไม้อัดฟิล์มดำได้เต้มประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากเป็นปัจจัยที่คนส่วนใหญ่หรือฝ่ายจัดซื้อ สามารถสัมผัสหรือหรือหาข้อมูลจากการบอกกล่าวจากพนักงานขายได้ แต่มีน้อยคนนักที่จะทราบถึงปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ และอาจส่งผลต่อการดำเนินการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ

วันนี้ผมจะมาเล่าถึงปัจจัยอื่นๆ ที่คนมักไม่ค่อยคำนึงถึงในการเลือกซื้อไม้อัดฟิล์มดำ

 

1.ชนิดไม้หรือวีเนียที่ใช้ทำไม้อัด

เนื่องจากไม้เป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติ ยากที่จะหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทน และมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามถิ่นกำเนิด ดังนั้น ไม้อัดที่ทำจากไม้หรือวีเนียที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

-ไม้ป๊อปลาร์ เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไม้อัดโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติโตเร็ว โตในแทบพื้นที่อาการเย็น มีควายืดหยุ่นปานกลาง มักนิยานำมาใช้ในไม้อัดเกรดทั่วไป

-ไม้เนื้อแข็ง มักนิยมใส่สลับชั้นกับวีเนียไม้ป๊อปปล่า เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความแข็งแรงและทนรับแรงดันที่สูงขึ้น เช่นการนำมาทำแบบเสาสูง ทำพื้นโพสที่มีความหนาของชั้นคอนกรีตมากกว่าปกติ(มักพบในโรงงานอุตสาหกรรม)

-ไม้ยางพารา มักพบในไม้อัดที่ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีคุณสมบัติดีกว่าป๊อปปล่า และเข้ากับสภาวะอาการแทบร้อนชื้นได้ดีกว่า

-ไม้เบญจพรรณ เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแทบเส้นศูนย์สูตร มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นดี อาจนำมาสลับชั้นกับวีเนียไม้อื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของไม้อัดให้ดีขึ้น
นอกจากนั้น ยังมีไม้อื่นๆอีกมากมาย หลายสายพันธุ์ ขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ที่ผู้ผลิตจะนำไม้แต่ละชนิดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

 

 

#ไม้อัดฟิล์มดำ

รู้จักกับไม้อัดฟิล์มดำ, รู้จักกับไม้อัดฟิล์มดำ,ไม้แบบ ,ไม้อัดฟิล์ม ,ไม้อัดฟิล์มดำ,ไม้อัดเคลือบฟิล์ม, ไม้อัดดำ, ไม้อัดฟิล์ม, ไม้ฟิล์ม, ไม้อัด เทแบบ, ไม้อัด ทำแบบ

 

แชร์ให้เพื่อน