mfg

เหล็กปลอกเสาปลอกคาน


แชร์ให้เพื่อน

เหล็กปลอก คือ?

เหล็กที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานภายในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อช่วยยึดเกาะและเสริมความแข็งแรงให้กับเสาหรือคานนั้นเอง

ซึ่งโดยปกติเหล็กปลอกก็จะหมายถึงเหล็กปลอกเสา หรือปลอกคานนั่นเอง โดยปกติในสมัยก่อน การดัดเหล็กปลอก ช่างส่วนใหญ่จะทำเอง แต่ในสมัยปัจจุบันการดัดเหล็กปลอกนั้นค่อนข้างเสียเวลาและยุ่งยาก จึงมีโรงงานผลิตเหล็กปลอกที่ทำสำเร็จเพื่อใช้งานได้เลย ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นมาก

เหล็กส่วนมากที่ใช้ทำเหล็กปลอกคือคือเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร โดยจะดัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับพื้นที่หน้าตัดของเสาหรือคานที่จะใช้ ติดตั้งล้อมรอบเหล็กยืน ตลอดความยาวของโครงสร้างเป็นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอตามที่วิศวกรคำนวณไว้

การวัดขนาดเหล็กปลอก ปกติจะใช้เครื่องวัดก็ได้

การวัดขนาดเหล็กปลอก

 

หน้าที่ของเหล็กปลอก

เหล็กปลอกจะเป็นตัวช่วยต้านทานการแตกของคอนกรีตให้โครงสร้างไม่แตกตัวเมื่อต้องรับแรงมากกว่าปกติ แต่เสาจะค่อยๆ โก่งตัวก่อนจะเกิดการวิบัติ ทำให้เสาหรือคานนั้นได้รับความเสียหาย จึ้งจำเป็นต้องใช้เหล็กปลอกเพื่อช่วยยึด และเสริมความแข็งแรงแก่เสาหรือคานนั้น 

 

รูปแบบของเหล็กปลอก

เหล็กปลอกนั้นมีกี่ชนิดและมีคุณสมบัติอย่างไร ลองมาดูกัน
เราสามารถแบ่งเหล็กปลอกออกได้ 2 ชนิด ได้แก่

1. เหล็กปลอกเดี่ยว (Ties) เหล็กปลอกเดี่ยวคือเหล็กปลอกที่ดัดเป็นชิ้นงานเดียว ตามขนาดหน้าตัดของเสาหรือคานนั้น ปกติเหล็กปลอกเดียวจะมีขนาดเหล็กที่ 6 มม ขึ้นไป การขายจะมีทั้งเป็นตัวและชั่งขายราคาเป็นกิโลกรัม

เหล็กปลอกเดี่ยว

2. เหล็กปลอกเกลียว (Spirals) เหล็กปลอกเกลียวสามารถรับน้ำหนักมากกว่าเหล็กปลอกเดี่ยว และรับแรงได้ต่อเนื่อง เพราะว่าเหล็กปลอกเกลียวจะเป็นเหล็กเส้นเดียวกันขดเป็นเกลียว เนื่องจากเหล็กปลอกเกลียวที่พันอยู่รอบจะสามารถช่วยต้านการแตกของคอนกรีตภายในได้มากกว่า

เหล็กปลอกเกลียวแบบเสากลม
เหล็กปลอกเกลียว

โดยการเลือกขนาดเหล็ก รูปแบบ และระยะการติดตั้งเหล็กปลอกจะต้องอยู่ภายใต้ความเชี่ยวชาญของวิศวกรเท่านั้น โรงงานเหล็กปลอกส่วนใหญ่

ทำไมคุณจึงควรใช้เหล็กปลอก แทนการดัดเหล็ก

1. ใช้เหล็กที่ได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเหล็ก เพราะถ้าใช้เหล็กไม่ได้มาตรฐานแล้ว จะต้องใช้จำนวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง ซึ่งจะส่งผลให้ในที่สุดแล้วใช้จำนวนเหล็กเยอะกว่าที่กำหนดในมาตรฐาน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า ใช้เหล็กที่ได้มาตรฐาน

2. เหล็กปลอก เป็นสินค้าที่ผู้รับเหมานิยมใช้ เนื่องจากได้ขนาดที่มาตรฐานมาจากโรงงาน มีขนาดที่เท่ากัน เพราะผลิตด้วยเครื่องจักร แทนการผลิตด้วยการดัดเหล็กด้วยมือ แต่เจ้าของบ้านที่สร้างบ้านเองหลายท่าน มักไม่รู้จักเหล็กปลอกเป็นที่แพร่หลาย เพราะปริมาณการใช้งานที่น้อย แต่ในปัจจุบัน เริ่มรู้จักเหล็กปลอกเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

3. ควบคุมจำนวนได้ไม่หาย เพราะนับจำนวนได้แน่นอน หรือการชั่งเหล็กที่แน่นอน

4. ได้มาตรฐาน เหล็กปลอกที่ผลิตจากโรงงานจะมีขนาดที่เท่าๆกันเป็นมาตรฐาน ได้สิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง
5. ประหยัดเวลาในการดัด การดัดจากเครื่องจักรโดยโรงงานจะได้มาตรฐานกว่าและประหยัดเวลามากกว่าดัดเหล็กด้วยตัวเอง

6. ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา เพราะเหล็กปลอกนั้นสามารถนำมาใช้งานได้เลย

7. ประหยัดกว่า เพราะการผลิตเหล็กปลอกจะทำในปริมาณมาก ทำให้ตนทุนถูกกว่า และขายในราคาที่ต่ำกว่าได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหล็กปลอก ที่นี่

https://line.me/R/ti/p/%40mth3979h

แชร์ให้เพื่อน