mfg

การป้องกันดินตลิ่งพังทลายหรือดินสไลด์


แชร์ให้เพื่อน

การป้องกันดินตลิ่งพังทลายหรือดินสไลด์

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูวิธีการป้องกันดินบริเวณตลิ่งแม่น้ำ สันเขื่อน สันบ่อเก็บน้ำ สันอ่างเก็บน้ำ เพื่อไม่ให้พังทลาย หรือเกิดดินสไลด์ขึ้น

1.ปลูกพืชหรือวัชพืชบริเวณดินสันเขื่อน

การปลูกพืช หรือพืชเช่น หญ้าแฝก หญ้าที่มีรากยาว ช่วยให้มีการยึดเกาะ ของดินกับรากพืช ช่วยป้องกันการกัดเซาะและดินยึดตัวกันแน่นมากขึ้น

2.อัดดินให้แน่น

การอัดดินบริเวณตลิ่งให้แน่น เป็นขั้นตอนในการทำตลิ่ง โดยการใช้รถบดอัด หรือนำหิน มาผสมกับดินและอัดให้แน่น จะช่วยป้องกันน้ำกัดเซาะ ของน้ำบริเวณตลิ่งได้ และป้องกันการพังทลายของดินได้

3.การใช้ผ้าใยสังเคราะห์หรือ ผ้า Geotextile

ปูบริเวณสันเขื่อน สันอ่างเก็บน้ำ หรือสันบ่อเก็บน้ำ วิธีนี้ เป็นวิธีป้องกันการกัดเซาะของบริเวณตลิ่งน้ำได้ เป็นการชะลอการไหลของน้ำ เพราะน้ำสามารถไหลซึมแผ่น Geotextile ได้ แต่จะไหลไม่แรง ดังนั้นน้ำจึงไม่กัดเซาะบริเวณตลิ่ง และป้องกันดินและหิน ไม่ให้รวมตัวกัน เป็นการแยกชั้นหินและดินให้แยกชั้นกัน เป็นการป้องกันการกัดเซาะของน้ำ บริเวณตลิ่งที่ได้ผล และใช้งานกันมากขึ้น

4.การเอาหินมาเรียง

และเอาปูนมาโบกทับ วิธีนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อย

5.กั้นดินเป็นคัน

วิธีนี้อาจจะทำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้วัชพืชขึ้น ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝน 

6.ปลูกไผ่กั้นตลิ่งพัง

เช่นไผ่เลี้ยงหนัก หรือไผ่ซังหม่น ปลูก 4-5 ปี เพราะไผ่เป็นพืชที่รากแผ่ลึกลงดิน และรากแข็ง 

การปลูกไผ่เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย

ลักษณะของ ผ้า Geotextile

แชร์ให้เพื่อน