mfg

เทคนิคการติดตั้งพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต


แชร์ให้เพื่อน

ขั้นตอนการใช้งานแผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

1.ปรับระดับพื้นของหน้างานให้พร้อมสำหรับงานเทพื้น พรมมน้ำ อัดดินทราย จนเดินเหยียบพื้นแล้วไม่ยุบ
2.ปูแผ่นพลาสติกปูพื้นบนพื้นที่ปรับระดับแล้ว โดยให้มีส่วนที่ซ้อนกันอย่างน้อย 10 เซนติเมตร ตรงบริเวณรอยต่อของแผ่นพลาสติก
3.การทากาวบริเวณรอยต่อที่ซ้อนทับกัน จะช่วยป้องกันความชื้นที่ดีกว่ามากขึ้น
4.ปูตะแกรงเหล็กไวร์เมช หรือผูกเหล็กเพื่อเตรียมเทคอนกรีต
5.ใส่แท่งคอนกรีตหรือแท่งพลาสติกเพื่อดันตระแกรงเหล็กให้ลอยจากแผ่นพลาสติกปูพื้น
6.เทคอนกรีต ตามระดับที่กำหนดไว้ในงาน
7.รอให้คอนกรีต เซตตัว และเริ่มแข็งตัว

แผ่นพลาสติกปูพื้น จะทำหน้าที่ป้องกันความชื้นจากใต้ดิน ไม่ให้ขึ้นมาทำให้ตะแกรงเหล็กผุกร่อนเป็นสนิม ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของพื้นคอนกรีตได้อย่างเต็มที่

แชร์ให้เพื่อน