mfg

การล้างคราบตะกรันในบอยเลอร์ (หม้อไอน้ำ)


แชร์ให้เพื่อน

การล้างคราบตะกรันในบอยเลอร์ (หม้อไอน้ำ)

ตะกรัน” คือ ตะกอนของแคลเซียม ตะกอนเกลือและแมกนีเซียม ที่เกาะตัวกัน และพอกพูนขึ้นในหม้อไอน้ำ หรือเป็นหินปูนที่เกาะในหม้อไอน้ำ เราเรียกว่า “ตะกรัน” ซึ่งการเกาะของตะกรันจำนวนมากหรือสะสมจำนวนมาก จะทำให้หม้อไอน้ำเกิดปัญหาคือ หม้อไอน้ำถ่ายเทความร้อนได้ลดลง หม้อไอน้ำมีความร้อนสะสม ทำให้ความดันเพิ่มมากขึ้น ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการทำความสะอาดคราบตะกัน หรือกำจัดคราบตะกรัน ในหม้อไอน้ำบอยเลอร์ อย่างสม่ำเสมอ

วิธีการกำจัด ตะกรัน ในหม้อไอน้ำ

– ใช้สว่านหรือเครื่องมือ ทุบ เจาะหรือสกัดคราบหินปูน ตะกอน หรือตะกรันออก การใช้แรงทุบตะกรันออก ต้องใช้ความระมัดระวังมากเพราะอาจจะทำให้บอยเลอร์เสียหายแตกหัก หรือรั่วได้ 
– ใช้สารเคมี เคมีบอยเลอร์ (steam Boiler) เป็นสารเคมีที่กำจัดและป้องกันการเกิดตะกรัน ช่วยให้บอยเลอร์ไม่เกิดตะกรันและสะอาดมากขึ้น ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของบอยเลอร์ ทำให้บอยเลอร์ทำงานได้ดี ประหยัดค่าไฟในระยะยาว เพราะบอยเลอร์ไม่ต้องทำงานหนัก การใช้สารเคมีละลายบอยเลอร์ทำได้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพดีมาก ทำความสะอาดได้ไว 

ข้อดีของการ กำจัดตะกรัน ในบอยเลอร์

– ช่วยลดค่าไฟ เพราะบอยเลอร์ทำงานได้ปกติ ทำให้ค่าไฟไม่เพิ่ม
– บอยเลอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
– บอยเลอร์ทำงานได้ปกติ ไม่ติดขัด

การกำจัดตะกรัน จึงมีความสำคัญ ควรหมั่นดูแลและบำรุงรักษาบอยเลอร์ หรือ หม้อไอน้ำ อย่างสม่ำเสมอนั่นเอง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มี “สารเคมีกำจัดตะกรันในบอยเลอร์” จึงช่วยให้การทำความสะอาดบอยเลอร์ง่ายมากขึ้น นั่นเอง

แชร์ให้เพื่อน