mfg

เหล็กเส้นใช้ทำอะไร


แชร์ให้เพื่อน

เหล็กเส้นนำไปใช้ทำอะไร

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูการใช้งานของเหล็กเส้นนั้น นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

เหล็กเส้นเบื้องหลังของงานก่อสร้าง เกือบทุกชนิด ซึ่งเหล็กเส้นแต่ละขนาดก็นำไปใช้งานแตกต่างกัน ดังนี้

เหล็กเส้นกลม เหล้กเส้นกลมคือเหล็กเส้นที่กลม มน ใช้ในงานหลายชนิดดังนี้

  • RB6 (เหล็กเส้นกลม 2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำปลอกเสา และปลอกคาน ทำหนวดกุ้ง หรือทำตะแกรงเหล็กแทนไวร์เมชสำหรับเทถนน เหล็กกลมขนาด 6 มิลลิเมตร สามารถนำมาตัดนำไปใช้ทำเหล็กปลอก ขนาด 6 มม. เพื่อใช้ทำปลอกเสา ปลอกคานต่อไป
  • RB9 (เหล็กเส้นกลม 3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก ทำปลอกเสา ปลอกคานที่ขนาดใหญ่ขึ้น คล้ายกับเหล็กเส้นกลม 2 หุน หรือนำไปทำตะแกรงเหล็กแทนไวร์เมชสำหรับเทถนน เป็นต้น
  • RB12 (เหล็กเส้นกลม 4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทำให้ปูนยึดเกาะไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนมากนิยมใช้กับงานกลึง เช่น งานกลึงหัวน๊อตต่าง ๆ หรือเสริมคอนกรีตทำตอม่อ อาคาร เพื่อความแข็งแรง
  • RB19 ใช้สำหรับงานทำถนน ตัดเป็นเหล็กโดเวลหรือเหล็กจ๊อยท์ เพื่อใช้ในงานทำถนน
  • RB25 ใช้ทำเป็นเหล็กสตัท ใช้สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่ เช่นป้ายริมถนนมอเตอร์เวย์ ป้ายขนาดใหญ่ตามทางด่วน เพราะสามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี

**** หมายเหตุ
ในปัจจุบันนิยมใช้เหล็กปล้องอ้อยมากกว่า เพราะรับแรงดึงได้ดีกว่า และปูนยึดเกาะได้ดีกว่า

แชร์ให้เพื่อน