mfg

ผ้า Geotextile สำหรับปูพื้นทางเดิน


แชร์ให้เพื่อน

ผ้า Geotextile สำหรับปูพื้นทางเดิน

สำหรับงานจัดสวน และงานพื้นทางเดินในสวนจะมีการใช้ผ้า ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าผ้า Geotextile เพื่อนำไปปูก่อนวางหินหรือเทกรวดหรือวางอิฐตัวหนอน โดยต้องใช้ผ้า Geotextile รองก่อน

ข้อดีของการใช้ผ้า Geotextile รองหินพื้นทางเดิน
– ช่วยเรื่องระบายน้ำ ผ้า geotextile สามารถให้น้ำซึมผ่านได้ จึงระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง
– ช่วยไม้ให้หินจมลงไปในดิน ช่วยแยกชั้นของดินกับหินให้แยกจากกัน ทำให้หินกับดินไม่รวมกัน ป้องกันหินไม่ให้จมลงไปในดิน
– ช่วยป้องกันวัชพืช เพราะช่วยป้องกันการหยั่งรากของวัชพืช ทำให้วัชพืชไม่ขึ้นบริเวณทางเดิน

หากท่านต้องการผ้า Geotextile สำหรับปูพื้นทางเดิน สามารถสอบถามได้เลย

ผ้า Geotextile บางคนเรียกว่า “แผ่นป้องกันวัชพืช”

การเตรียมพื้นทางเดิน ด้วยการปูผ้า Geotextile

แชร์ให้เพื่อน