mfg

เหล็กเส้นสำหรับทำปลอกเสา ปลอกคาน


แชร์ให้เพื่อน

เหล็กเส้นสำหรับทำปลอกเสา ปลอกคาน

เหล็กปลอกคาน ปลอกเสา คือเหล็กที่เป็นเหล็กโครงสร้างสำหรับทำเสาหรือคาน เป็นเหล็กที่ทำมาจากเหล็กเส้น โดยส่วนมากทำมาจากเหล็กเส้น ขนาด 6 มม. และเหล็กขนาด 9 มม. ซึ่งเป็นขนาดของปลอกที่ใช้ในปัจจุบัน

เหล็กเส้นสำหรับทำปลอก เป็นเหล็กเส้นกลม นำมาดัดเป็นปลอกเหลี่ยม

ขนาดเหล็กเส้นที่นำมาทำเหล็กปลอก

– เหล็กเส้น 6 มม.
– เหล็กเส้น 9 มม.

การดัดเหล็กเส้นเป็นเหล็กปลอก จะมีทั้งการดัดมือ และใช้เครื่องดัดเหล็กปลอก ซึ่งการดัดด้วยเรื่องจะทำให้ได้เหล็กปลอกที่มีขนาดเท่าๆกัน มีมาตรฐานมากกว่าการดัดด้วยมือ

แชร์ให้เพื่อน