กล้องระดับ Multi Line Laser ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO-L2

Multi Line Laser ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO-L2


รายละเอียดสินค้า กล้องระดับ #รุ่นกล้องระดับ
เครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์ ยี่ห้อ LEICA รุ่น LINO L2 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1.    คุณลักษณะ
1.1    เป็นเครื่องทำระดับด้วยแสงเลเซอร์มีขนาดกระทัดรัด

 

Continue reading

กล้องระดับ PENTAX รุ่น AP-230

PENTAX รุ่น AP-230 กำลังขยาย 30 เท่า (ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น)

 

รายละเอียดสินค้า
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ยี่ห้อ PENTAX รุ่น AP-230 ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น
1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
3. มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 

Continue reading