รู้จักกับกล้อง total station (กล้องประมวลผลรวม)

รู้จักกับกล้อง total station (กล้องประมวลผลรวม)

กล้อง total station เป็นเครื่องมือที่ใช้งานเพื่อทำการสำรวจพื้นที่ก่อนทำการก่อสร้าง ซึ่ง กล้อง total station ใช้เพื่อสำรวจโครงการอะไรบ้าง อ่านได้จากที่นี่ครับ

Continue reading