ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มม.

ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มม.

ไม้อัดฟิล์มดำ 20 มม.

ไม้อัดฟิล์มดำขนาด 20 มม. เป็นไม้อัดฟิล์มดำที่มีขนาดความหนาที่คนเลือกใช้งานมากที่สุดและนิยมมากที่สุดเพราะใช้งานได้หลากหลาย เป็นเกรดที่หนาที่สุดของไม้อัดฟิล์ม

Continue reading